Beroep straatkunstenaar

Straatkunstenaars maken beeldende kunst zoals graffitikunst of stickerkunst in de openbare ruimte van stedelijke omgevingen of op straat, waarbij zij meestal gevoelens of politieke meningen en ideeën uitdrukken en kiezen voor niet-traditionele kunstlocaties.

Straatkunstenaar: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Technieken voor graffitiverwijdering

  Methoden, materialen en procedures voor het verwijderen van graffiti van oppervlakken in de openbare ruimte: omschrijven van het soort oppervlak en het te verwijderen materiaal, selecteren van de methode voor verwijdering en de chemicaliën en aanbrengen van een beschermende coating.

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Kunstwerken bestuderen

  Onderzoeksstijlen, technieken, kleuren, texturen en materialen bestuderen die worden gebruikt in kunstvoorwerpen.

 • Artistieke materialen om te tekenen gebruiken

  Gebruik van artistieke materialen zoals verf, penselen, inkt, waterverf, houtskool, olie, of computersoftware voor het maken van kunstwerken.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Originele tekeningen maken

  Originele tekeningen op maken, op basis van teksten, grondig onderzoek en gesprekken met auteurs, journalisten en specialisten.

 • Artistieke portfolio's bijhouden

  Portfolio’s van artistiek werk bijhouden om stijlen, belangen, vaardigheden en realisaties aan te tonen.

 • Kunstwerken maken

  Materialen snijden, vormen, monteren, samenvoegen of op andere wijze bewerken in een poging een geselecteerd kunstwerk te maken - als technisch proces dat niet door de kunstenaar wordt beheerst of wordt gebruikt als specialist.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Artistieke materialen selecteren om kunstwerken te creëren

  Artistiek materiaal selecteren op basis van de sterkte, de kleur, de textuur, de balans, het gewicht, de omvang en andere kenmerken die de haalbaarheid van de artistieke creatie ten aanzien van de verwachte vorm, de kleur, enz., moeten garanderen, zelfs als het resultaat ervan kan variëren. Artistieke materialen zoals verf, inkt, waterverf, houtskool, olie of computersoftware kunnen net als afval, levende producten (fruit, enz.) en alle soorten materiaal, afhankelijk van het creatieve project, worden gebruikt.

 • Visuele concepten vastleggen

  Bepalen hoe een concept het best visueel kan worden weergegeven.

 • Artistieke technieken bestuderen

  Bestuderen van uiteenlopende artistieke technieken en leren hoe deze in concrete artistieke projecten kunnen worden toegepast.

 • Logistiek beheren naargelang gewenst werk

  Aanpassen aan het milieu - vooral in een stedelijke omgeving - en de productieprocessen aanpassen aan de omstandigheden en beperkingen van het medium. Werken met muren, beton, loopbrug, kiezelsteen, glas, plaatwerk, plastic en andere materialen. Rekening houden met de hoogte van de artistieke interventie (treinen, verkeers- of reclameborden, schoorsteen, enz.).

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met technisch personeel in artistieke producties samenwerken met technische experts aan kunstwerken genreschilderkunsttechnieken gebruiken onderwijsactiviteiten ontwikkelen tentoonstellingen presenteren lichaamstaal gebruiken digitale afbeeldingen creëren persoonlijke administratie bijhouden onderwijsmiddelen ontwikkelen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten samenwerken met ontwerpers conservatiebehoeften beoordelen artistieke projectbudgetten opstellen educatieve activiteiten rond kunst plannen

Source: Sisyphus ODB