Beroep systeemconfigurator

Systeemconfigurators stemmen een computersysteem af op de behoeften van de organisatie en de gebruikers. Zij passen het basissysteem en de software aan op basis van de behoeften van de klant. Zij voeren configuraties en scripting uit en zorgen voor communicatie met de gebruikers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-infrastructuur

  De systeem-, netwerk-, hard- en softwareapplicaties en -componenten, evenals de apparaten en processen die worden gebruikt om ICT-services te ontwikkelen, testen, leveren, bewaken, controleren of ondersteunen.

 • Servicegericht modelleren

  De beginselen en grondbeginselen van op dienstverlening gerichte modellen voor bedrijfs- en softwaresystemen die het ontwerp en de specificatie van op dienstverlening gerichte bedrijfssystemen binnen uiteenlopende architectuurstijlen mogelijk maken, zoals bedrijfsarchitectuur en applicatiearchitectuur.

 • Gebruikersvereisten voor ict-systemen

  Het proces bedoeld om te beantwoorden aan de behoeften van gebruikers en organisaties ten aanzien van systeemcomponenten en -diensten, rekening houdend met de beschikbare technologieën en met de technieken die nodig zijn om behoeften te wekken en te specificeren. In dit kader worden gebruikers bevraagd om symptomen van problemen vast te stellen en symptomen te analyseren.

 • Analysemethoden voor ICT-prestaties

  De methoden die worden gebruikt om software, ICT-systemen en netwerkprestaties te analyseren en een leidraad bieden voor de onderliggende oorzaken van problemen binnen informatiesystemen. De methoden kunnen resourceknelpunten, applicatietijden, wachttijden en benchmarkresultaten analyseren.

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

Vaardigheden

 • Systeemcomponenten integreren

  Gebruiken en gebruiken van integratietechnieken en -hulpmiddelen om de integratie van hardware- en softwaremodules en -componenten in een systeem te plannen en uit te voeren. Specifieke testtechnieken toepassen om integriteit tijdens de systeemintegratie te waarborgen.

 • Bestaande gegevens migreren

  Methoden voor migratie en omzetting van bestaande gegevens toepassen om gegevens tussen formaten, opslagsystemen of computersystemen over te dragen of om te zetten.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Stroomschema creëren

  Een diagram opstellen waarin de systematische vooruitgang wordt geïllustreerd aan de hand van een procedure of systeem met aansluitende lijnen en een reeks symbolen.

 • Klantenfeedback over toepassingen verzamelen

  Het verzamelen van een antwoord en het analyseren van gegevens van klanten om verzoeken of problemen in kaart te brengen met het oog op betere toepassingen en algemene tevredenheid van de klant.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Geautomatiseerde migratiemethoden ontwikkelen

  Geautomatiseerde overdracht van ICT-informatie tussen opslagtypes, formaten en systemen om menselijke hulpbronnen te besparen door de uitvoering van de taak manueel uit te voeren.

 • Softwareproblemen van klanten herhalen

  Gespecialiseerde tools gebruiken voor het repliceren en analyseren van de omstandigheden die de door de klant gemelde reeks softwarestatussen of -outputs hebben veroorzaakt, om op die manier adequate oplossingen te kunnen bieden.

 • ICT-systemen configureren

  Een ICT-systeem opzetten en aanpassen om te voldoen aan de vereisten tijdens de initiële implementatie en wanneer er nieuwe zakelijke behoeften ontstaan.

Optionele kennis en vaardigheden

saas-model mysql hardwarearchitecturen informatiearchitectuur common lisp cobol java javascript technische vereisten vaststellen ca datacom/db scala python ict-ticketsysteem gebruiken prolog microsoft access openedge advanced business language interfacingtechnieken openbronmodel vbscript asp.net sql server ict-foutopsporing teradata database assembly gegevensopslag hardwarecomponenten abap postgresql ibm informix geïntegreerd systeem ajax microsoft visual c++ softwareonderdeelbibliotheken oplossingsimplementatie logisch programmeren gebruiken erlang matlab openedge database perl php pascal visual basic filemaker softwarekaders voor mobiele apparaten r objectstore architectonische kaders voor ict oplossingen voor problemen creëren sas language lisp typescript smalltalk c++ haskell coffeescript computerprogrammering ict-toegankelijkheidsstandaarden hybride model ruby uitbestedingsmodel apl groovy ict-stroomverbruik db2 databasebeheersystemen c# softwarearchitectuurmodellen ict-systeemintegratie cloudtechnologieën objective-c ml swift sap r3 oracle relational database scratch

Source: Sisyphus ODB