Beroep taaltechnoloog

Taaltechnologen werken op het gebied van de computerwetenschappen, en meer in het bijzonder op het gebied van de verwerking van natuurlijke talen. Zij zijn gericht op het dichten van de kloof op het gebied van vertalingen tussen nauwkeurige vertalingen door mensen en door machines gemaakte vertalingen. Zij parseren teksten, vergelijken en delen vertalingen in en zorgen voor taalkundige verbeteringen van vertalingen door middel van programmeren en coderen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Principes van kunstmatige intelligentie

  De theorieën, toegepaste principes, architecturen en systemen met betrekking tot kunstmatige intelligentie, zoals intelligente agenten, multi-agentsystemen, expertsystemen, op regels gebaseerde systemen, neurale netwerken, ontologieën en cognitietheorieën.

 • Machinevertaling

  De discipline in de automatisering die onderzoek doet naar het gebruik van software om tekst of spraak uit een taal in een andere taal te vertalen.

 • Taakalgoritmisatie

  De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Algoritmen

  De gesloten stapsgewijze bewerkingen waarin berekeningen, gegevensverwerking en automatische redeneringen worden uitgevoerd, gewoonlijk om problemen op te lossen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Moderne talen

  Alle menselijke talen die vandaag nog steeds actief worden gebruikt.

 • Natuurlijke taalverwerking

  De technologieën die ICT-apparatuur in staat stellen te begrijpen en te communiceren met gebruikers door middel van menselijke taal.

 • Computerlinguïstiek

  Het gebied van de computerwetenschap dat de modellering van de natuurlijke talen in reken- en programmeertalen onderzoekt.

Vaardigheden

 • Vertaaltechnologieën evalueren

  Gebruiken van vertaaltechnologieën en opmerkingen geven over het gebruik ervan voor welbepaalde doeleinden.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Ict-codebeoordeling uitvoeren

  Systematisch de computerbroncode onderzoeken en herzien om fouten in elk stadium van de ontwikkeling op te sporen en de algemene kwaliteit van de software te verbeteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Kwaliteitsnormen voor vertaling volgen

  Voldoen aan overeengekomen normen, zoals de Europese norm EN 15038 en ISO 17100, om ervoor te zorgen dat de vereisten voor de aanbieders van taaldiensten worden nageleefd en om de uniformiteit te waarborgen.

 • Kwetsbaarheden in software ontwikkelen

  Creëren en testen van software die in een gecontroleerde omgeving wordt gebruikt om systeemfouten of kwetsbaarheden op te sporen en te controleren.

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

Optionele kennis en vaardigheden

transcreatie lokalisatie beheren semantische ict-integratie beheren taalvaardigheden bijwerken software voor vertaalgeheugens ontwikkelen informatiestructuur grammatica kansberekening semantiek spraakherkenning cognitieve psychologie zoekmachineoptimalisatie uitvoeren software voor vertaalgeheugens gebruiken verschillende talen spreken begrippen in een taal vertalen informatiearchitectuur terminologie machinevertaling gebruiken linguïstiek woordenboeken gebruiken grammatica- en spellingsregels toepassen

Source: Sisyphus ODB