Beroep technical communicator

Technische communicatoren houden zich bezig met het opstellen van duidelijke, beknopte en professionele communicatie van productontwikkelaars aan gebruikers van hun producten, zoals onlinehulp, handleidingen, witboeken, specificaties en industriële video's. Hiervoor analyseren zij producten, wettelijke vereisten, markten, klanten en gebruikers. Zij ontwikkelen informatie- en mediaconcepten, standaarden, structuren en softwareondersteuning. Zij plannen contentcreatie- en mediaproductieprocessen, ontwikkelen geschreven, grafische, video- of andere content, genereren media-output, publiceren hun informatieproducten en ontvangen feedback van de gebruikers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Risicoanalyse productgebruik

  De methoden voor analyse van aan een product verbonden risico’s, in mogelijke klantomgevingen, hun omvang, gevolgen en waarschijnlijke uitkomsten, om deze te beperken door middel van waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen en ondersteuning bij het onderhoud.

 • Publicatiestrategie

  De methoden, regels, media en tools voor het publiceren van inhoud uit inhoudbeheersystemen in afzonderlijke bronnen of cross-media.

 • Ontwikkelingsprocessen voor inhoud

  De gespecialiseerde technieken die worden gebruikt voor het ontwerpen, schrijven, compileren, bewerken en organiseren van digitale inhoud, zoals tekst, afbeeldingen en video's voor publicatiedoeleinden.

 • Technieken voor visuele presentatie

  De technieken voor visuele weergave en interactie, waaronder histogrammen, strooiingsdiagrammen, 3D-oppervlakdiagrammen, boomdiagrammen en diagrammen met parallelle coördinaten, die kunnen worden gebruikt om abstracte numerieke en niet-numerieke gegevens te presenteren om mensen meer inzicht in deze gegevens te bieden.

 • Documentatietypen

  De eigenschappen van soorten interne en externe documentatie die zijn afgestemd op de levenscyclus van het product en de specifieke soorten inhoud ervan.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

Vaardigheden

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Gegevensbronnen beheren

  Identificeren van relevante interne en externe gegevensbronnen en -aanbieders. Organiseren van de informatie-workflow en definiëren van de te leveren informatie.

 • Metadata voor inhoudsgegevens beheren

  De methoden en procedures voor het beheer van inhoudsgegevens toepassen om concepten van metagegevens, zoals de datum van creatie, te definiëren en te gebruiken om inhoud zoals documenten, video- en audiobestanden, applicaties en beelden te beschrijven, te organiseren en te archiveren.

 • Inhoud naar uitvoermedia integreren

  Media- en tekstinhoud samenstellen en in online- en offline-systemen zoals websites, platforms, toepassingen en sociale media integreren voor publicatie en distributie.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Behoeften van ICT-gebruikers identificeren

  De behoeften en vereisten van ICT-gebruikers van een specifiek systeem bepalen door analytische methoden, zoals doelgroepanalyse, toe te passen.

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten

  Professioneel geschreven inhoud creëren waarin de producten, toepassingen, componenten, functies of diensten worden beschreven in overeenstemming met de wettelijke eisen en interne of externe normen.

 • Hulpmiddelen voor inhoudontwikkeling toepassen

  Gespecialiseerde hulpmiddelen voor inhoudontwikkeling gebruiken, zoals inhoud- en terminologiebeheersystemen, vertaalgeheugensystemen, taalcontrole en editors om inhoud te genereren, compileren en transformeren volgens specifieke normen.

 • ICT-terminologie toepassen

  Gebruiken van specifieke ICT-termen en vocabulaire op een systematische en consistente manier voor documentatie- en communicatiedoeleinden.

 • Inhoud samenstellen

  Inhoud uit specifieke bronnen verkrijgen, selecteren en organiseren, overeenkomstig de vereisten van de outputmedia zoals drukwerk, onlinetoepassingen, platforms, websites en video’s.

 • Kwaliteitsbewaking uitvoeren op inhoud

  De inhoud valideren door deze te beoordelen op formele en functionele kwaliteit, bruikbaarheid en toepasselijke normen.

 • ICT-veiligheidsinformatie ontwikkelen

  Waarschuwingsberichten, zoals dialoogvensters, in-place berichten, meldingen of een ballon, ontwikkelen die de gebruiker waarschuwen voor een situatie die in de toekomst een probleem kan veroorzaken en veiligheidsinformatie verstrekken volgens de normen in het kader van het gebruik van internationale signaalwoorden.

 • Technische informatie verzamelen

  Systematische onderzoeksmethoden toepassen en met de betrokken partijen communiceren om specifieke informatie te vinden en onderzoeksresultaten te evalueren ter beoordeling van de relevantie van de informatie, de desbetreffende technische systemen en de ontwikkelingen.

Optionele kennis en vaardigheden

lokalisatie beheren typen inhoud gebruiken css jsss vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp ict-helpplatformen less stijlbladtalen scripts creëren voor artistieke productie sass multimedia-inhoud aanbieden bruikbaarheid van toepassingen computergraphics ontwerpen projecten voor inhoudontwikkeling beheren software voor contentmanagementsystemen gebruiken opmaaktaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB