Beroep technisch medewerker klantenservice

Technisch medewerkers klantenservice bieden ondersteuning na verkoop aan klanten, zoals de installatie, het onderhoud en de reparatie van de verkochte producten. Zij nemen corrigerende maatregelen om de tevredenheid van klanten te waarborgen, lossen technische productgerelateerde problemen op en schrijven samenvattende klantenrapporten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Onderhoud en reparatie

  Het behoud en het herstel van producten en systemen en de methoden en logistiek van deze praktijken.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

Vaardigheden

 • Advies geven over de eigenschappen van koopwaar

  Advies geven over de aankoop van handelswaar zoals goederen, voertuigen of andere voorwerpen, en informatie verstrekken over hun kenmerken en eigenschappen aan cliënten of klanten.

 • Contact opnemen met klanten

  Telefonisch contact opnemen om vragen te beantwoorden of kennis te geven van de resultaten van het onderzoek naar een claim of van geplande aanpassingen.

 • Opvolging van klanten implementeren

  Strategieën implementeren die zorgen voor follow-up na de verkoop van de tevredenheid of loyaliteit van de klant ten aanzien van het product of de dienst.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Activiteiten na verkoop uitvoeren

  Het verstrekken van klantenservice en -advies, bijvoorbeeld het verstrekken van advies over het onderhoud van de verkoop, de levering van het onderhoud na de verkoop, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevens over interacties met klanten bijhouden technische communicatievaardigheden toepassen prioriteit geven aan taken problemen kritisch behandelen gegevens na verkoop opvolgen informatie geven relaties met klanten onderhouden verkoopactiviteiten consumentenbescherming actief luisteren elektronische apparatuur en telecommunicatieapparatuur verkoopstrategieën

Source: Sisyphus ODB