Beroep technisch vertegenwoordiger

Technisch vertegenwoordigers zorgen voor de technische aanpassing van producten op basis van de wensen en behoeften van de klant (voornamelijk voor zwaar werk), zoals bouwmachines. Zij zorgen voor b2b-contact en nemen de verantwoordelijkheid op zich voor complexe reparatie- en onderhoudsprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van het beleid van fabrikanten

  Op de hoogte blijven van de fabrieksgarantie en beleidsprocedures; communiceren met fabrieksvertegenwoordigers.

 • Klantgegevens vastleggen

  Het bijhouden en opslaan van gestructureerde gegevens en dossiers over klanten in overeenstemming met de bescherming van de klantgegevens en de privacyregels.

 • Planning van het verkoopgebied toepassen

  Plannen van de meest kosteneffectieve dekking van een verkoopgebied met de beschikbare verkoopmiddelen. Rekening houden met prospectaantallen, dichtheid en koopgedrag.

 • Herstel- en onderhoudsdiensten voor auto’s coördineren

  De reparatie- en onderhoudsdiensten voor auto’s coördineren en streven naar het maximale gebruik van reparatieapparatuur voor auto’s.

 • Gegevens van voertuigen bijhouden

  Gegevens van voertuigen bijhouden door onderhoudswerken en reparaties nauwkeurig te registreren.

 • Verkoopoffertes voor reparaties of onderhoud opstellen

  Verkoopoffertes opstellen, zodat potentiële klanten kunnen zien welke kosten er verbonden zijn aan het werk of de diensten die ze zouden willen laten uitvoeren.

 • Verkoopdoelstellingen behalen

  Verkoopdoelen bereiken, gemeten aan inkomsten of verkochte eenheden. De doelstelling binnen een specifieke termijn bereiken, de verkochte producten en diensten dienovereenkomstig prioriteren en van tevoren plannen.

 • Kosten berekenen van herstellingswerken

  Materiaal en werkkosten voor reparaties berekenen; de gepaste computerprogramma’s begrijpen.

 • Financiële middelen van voertuigdiensten beheren

  Controleren van de loonkosten van de werknemers, de voor de reparatie en het onderhoud benodigde apparatuur, de verzekeringen, de voorraden, de aankoop van nieuwe onderdelen, enz.

 • Onderdelen aankopen

  Bestellen van specifieke onderdelen voor onderhoud en reparatie van een grote verscheidenheid aan voertuigen.

 • Zorgen voor de naleving van garantieovereenkomsten

  Uitvoeren van en toezicht houden op reparaties en/of vervangingen door de leverancier in overeenstemming met de garantiecontracten.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Inventaris van onderdelen bijhouden

  Het bijhouden van inventaris in overeenstemming met de procedures en het beleid van de organisatie; het inschatten van de komende leveringsbehoeften.

 • Klanten informatie geven in verband met reparaties

  Informeren van klanten over noodzakelijke reparaties of vervangingen, producten, diensten en kosten bespreken, inclusief nauwkeurige technische informatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Klanten advies geven over motorvoertuigen

  Advies geven aan klanten over motorvoertuigen, mogelijke opties en accessoires; duidelijk en beleefd communiceren.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Nieuwe voertuigen controleren op kwaliteit

  Voer een kwaliteitscontrole uit op afgewerkte voertuigen; zorg ervoor dat de kwaliteitstandaarden bereikt zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

processen voor elektronische aankoop automateriaal aankopen elektrische schema's interpreteren zelfvertrouwen tonen beginselen van de leveringsketen soorten voertuigen testen op de weg uitvoeren communicatietechnieken gebruiken reparaties van voertuigen uitvoeren opslagfaciliteiten organiseren prijsstelling van onderdelen voertuigen besturen regels inzake voorraadbeheer technische communicatievaardigheden toepassen autobediening elektrische aansluitschema’s principes van teamwerk verkoopopbrengsten maximaliseren proactief denken

Source: Sisyphus ODB