Beroep telecommunicatieanalist

Telecommunicatieanalisten beoordelen, analyseren en evalueren de telecommunicatiebehoeften en -systemen van een organisatie. Zij geven trainingen over de mogelijkheden en functies van het telecommunicatiesysteem.

Telecommunicatieanalist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Doorkiezen

  De telecommunicatiedienst die een onderneming voorziet van een reeks telefoonnummers voor intern gebruik, zoals individuele telefoonnummers voor elke werknemer of elke werkplek. Door het gebruik van Direct Inward Dialing (DID) heeft een bedrijf niet voor elke verbinding een andere lijn nodig.

 • Telecommunicatietrunking

  De methode waarbij veel klanten toegang tot een netwerk hebben terwijl het aantal verbindingscomponenten beperkt wordt gehouden door het groeperen en delen van de schakelingen en frequenties van de verbinding.

 • Principes van elektronische apparatuur

  De studie van elektrische energie, meer in het bijzonder van elektronen en hun beïnvloeding, en de belangrijkste beginselen daaruit ten aanzien van geïntegreerde schakelingen en elektrische systemen.

 • Microgolfprincipes

  De technologieën die worden gebruikt voor de overdracht van informatie of energie via elektromagnetische golven tussen 1000 en 100,000 MHz.

 • Theorie van analoge elektronica

  De theorie op basis van analoge circuits waarin volumes (spanning of stroom) voortdurend variëren in de tijd.

 • Elektromagnetisme

  De bestudering van de elektromagnetische krachten en de wisselwerking tussen elektrische en magnetische velden. Door wisselwerking tussen elektrisch geladen deeltjes kunnen magnetische velden ontstaan met een bepaalde reikwijdte of frequentie en kan elektriciteit worden opgewekt door veranderingen in deze magnetische velden.

 • ICT-communicatieprotocollen

  Het systeem van regels voor de uitwisseling van informatie tussen computers of andere apparaten via computernetwerken.

 • Inkoop van ICT-netwerkapparatuur

  Het productaanbod van aanbieders van netwerkapparatuur en methoden voor selectie en aanschaf van de apparatuur.

Vaardigheden

 • Gebruikersdocumentatie bieden

  De verspreiding van gestructureerde documenten ontwikkelen en organiseren, om mensen te helpen bij het gebruik van een bepaald product of systeem, zoals schriftelijke of visuele informatie over een aanvraagsysteem en het gebruik ervan.

 • Bedrijfsprocessen analyseren

  De bijdrage van de werkprocessen aan de bedrijfsdoelstellingen bestuderen en toezicht houden op hun efficiëntie en productiviteit.

 • Training voor ict-systemen aanbieden

  Plannen en geven van opleiding aan het personeel op het gebied van systeem- en netwerkkwesties. Gebruik maken van opleidingsmateriaal, de leervooruitgang van stagiairs evalueren en rapporteren.

 • Firmwareverbeteringen doorvoeren

  Het bijwerken van elementaire of geïntegreerde software die is opgenomen in apparaten, netwerkcomponenten en ingebedde systemen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Bedrijfstelefooncentrale bedienen

  Een bedrijfscentrale (Private Branch Exchange, PBX) bedienen, een telecommunicatiesysteem binnen een organisatie die gesprekken tussen gebruikers op lokale lijnen doorschakelt. Tegelijkertijd biedt het systeem alle gebruikers de mogelijkheid om externe telefoonlijnen te delen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Elektronische instrumenten kalibreren

  De betrouwbaarheid van een elektronisch instrument corrigeren door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentieapparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten. Dit moet regelmatig gedaan worden door de fabrikant en met behulp van kalibreerapparatuur.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Oproepdistributiesysteem bedienen

  Gebruiken van toewijzingsmethoden (meestal gebruikt in callcenters) om klanten de best mogelijke service te bieden door hen te verbinden met de meest geschikte medewerker.

 • Monitoren voor procesbeheer installeren

  Een systeem van monitoren plannen en installeren voor het controleren van specifieke processen in een organisatie of systeem.

 • Session border controller gebruiken

  Oproepen tijdens een VoIP-sessie beheren en zorgen voor de veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening door gebruikmaking van een session border controller.

 • Elektronische meetapparatuur bedienen

  Bedienen van een breed assortiment aan apparaten voor het meten van elektronische kenmerken van systeemcomponenten, zoals optische stroommeters, vezelstroommeters, digitale stroommeters en multimeters.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving op het gebied van ict-beveiliging bedrijfsbehoeften analyseren modellering van bedrijfsprocessen elektronica solderen technologische activiteiten coördineren strategische bedrijfsbeslissingen nemen cisco ict-oplossingen voorstellen voor zakelijke problemen ict-adviesdiensten bieden

Source: Sisyphus ODB