Beroep testanalist

Testanalisten werken in testomgevingen, beoordelen producten, controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid of maken testscripts. Zij ontwerpen tests die vervolgens door testers worden uitgevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Softwaretestniveaus

  De niveaus van de tests in het softwareontwikkelingsproces, zoals testen van het apparaat, het testen van de integratie, het testen van de systemen en de acceptatietests.

Vaardigheden

 • ICT-testsuite ontwikkelen

  Een reeks testcases creëren om het gedrag van de software tegen de specificaties te controleren. Deze testcases moeten vervolgens tijdens de volgende tests worden gebruikt.

 • Verslag doen van testresultaten

  De testresultaten rapporteren met de nadruk op bevindingen en aanbevelingen, waarbij de resultaten ingedeeld moeten worden op basis van intensiteit. Neem hierin relevante informatie op uit het testplan en zet de testmethoden uiteen, waarbij gebruik wordt gemaakt van metriek, tabellen en visuele methoden om waar nodig te verduidelijken.

 • Softwaretesten plannen

  Het opstellen van en het toezicht houden op de testplannen. Besluiten nemen over de toewijzing van middelen, instrumenten en technieken. Criteria vaststellen voor het testen van de risico’s in geval van resterende defecten, de aanpassing van de begrotingen en de planning van de extra kosten.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Softwareproblemen van klanten herhalen

  Gespecialiseerde tools gebruiken voor het repliceren en analyseren van de omstandigheden die de door de klant gemelde reeks softwarestatussen of -outputs hebben veroorzaakt, om op die manier adequate oplossingen te kunnen bieden.

 • Softwaretests uitvoeren

  Testen uitvoeren om te waarborgen dat een softwareproduct volgens de gespecificeerde eisen van de klant zonder fouten zal functioneren, met behulp van gespecialiseerde softwarehulpmiddelen. De technieken en instrumenten voor het testen van de software toepassen om defecten (bugs) en storingen van de software op te sporen.

 • Documentatie bieden voor softwaretests

  De procedures voor het testen van de software voor het technische team beschrijven en de analyse van de testresultaten voor gebruikers en klanten beschrijven om hen te informeren over de staat en efficiëntie van de software.

Optionele kennis en vaardigheden

n1ql technieken voor visuele presentatie xquery takenschema's beheren flexibel projectbeheer sparql kwaliteitscontroles uitvoeren ondersteuningssystemen voor besluitvorming querytaal voor resource description framework bruikbaarheid van software meten mdx ict-foutopsporing ict-projectbeheermethodologieën linq querytalen technieken toepassen voor statistische analyses live presentaties geven software voor het oplossen van softwarefouten sober projectbeheer op processen gebaseerd beheer programmeren in scripttaal hulpmiddelen voor automatisering van ict-tests analysemethoden voor ict-prestaties geautomatiseerde softwaretests ontwikkelen ldap ict-codebeoordeling uitvoeren softwarehersteltesten uitvoeren

Source: Sisyphus ODB