Beroep testingenieur

Testingenieurs plannen en voeren gedetailleerde kwaliteitscontroles uit tijdens verschillende fasen van het ontwerpproces om ervoor te zorgen dat de systemen op de juiste wijze worden geïnstalleerd en correct functioneren. Zij analyseren de gegevens die tijdens de tests zijn verzameld en stellen verslagen op. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de testactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Testprocedures

  De methoden voor het produceren van resultaten op het gebied van wetenschap of techniek, zoals fysische tests, chemische tests en statistische tests.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Hardware testen

  Test computerhardwaresystemen en apparatuur met behulp van geschikte apparatuur en testmethoden, zoals de systeemtest (ST), de lopende betrouwbaarheidstest (ORT) en de "in-circuittest" (ICT). De prestaties van het systeem volgen en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Wetenschappelijke gegevens analyseren

  Wetenschappelijke gegevens verzamelen en analyseren die voortkomen uit onderzoek. Deze gegevens interpreteren volgens bepaalde normen en standpunten om erop te kunnen reageren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische apparatuur testen instrumentatieapparatuur testen micro-elektromechanische systemen testen instrumentatietechniek in-circuittest systemen voor kernenergiecentrales controleren opto-elektronica testen veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen routinecontroles van machines uitvoeren elektrotechniek elektronische eenheden testen materialen testen routineverslagen schrijven prestaties van energiecentrales testen kernenergie instrumentatieapparatuur ict-testsuite ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB