Beroep testvluchtingenieur

Testvluchtingenieurs werken met andere systeemingenieurs om de tests in detail te plannen en ervoor te zorgen dat de registratiesystemen voor de vereiste gegevensparameters worden geïnstalleerd. Zij analyseren de gegevens die tijdens de testvluchten zijn verzameld en stellen rapporten op voor de afzonderlijke testfasen en voor de definitieve testvlucht. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de testactiviteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

 • Luchtvaartmeteorologie

  Inzicht hebben in de luchtvaartmethodologie om de impact van het weer op het luchtverkeersbeheer aan te pakken. Inzicht in hoe significante veranderingen in druk- en temperatuurwaarden op luchthavens kunnen leiden tot variaties in tegen- en rugwindcomponenten en tot werkomstandigheden met slecht zicht. De kennis van luchtvaartmeteorologie kan helpen om de negatieve impact op het luchtverkeersbeheersysteem te beperken door verstoringen en de daaruit voortvloeiende problemen van verstoorde stroomsnelheden, verloren capaciteit en extra kosten te verminderen.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Tweewegradiosystemen bedienen

  Radio's gebruiken die geluidssignalen kunnen ontvangen en verzenden om te communiceren met vergelijkbare radio's op dezelfde frequentie, zoals mobiele telefoons en walkietalkies.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken

  Radionavigatie-instrumenten gebruiken om de positie van vliegtuigen in het luchtruim te bepalen.

 • Testvluchten plannen

  Opstellen van het testplan door elke testvlucht manoeuvre per manoeuvre te beschrijven om de startafstanden, klimsnelheid, overtreksnelheden, manoeuvreerbaarheid en landingsmogelijkheden te meten.

 • Toezicht houden op sensor- en opnamesystemen van vliegtuigen

  Toezicht houden op de installatie van de sensoren en registratiesystemen van luchtvaartuigen om ervoor te zorgen dat zij aan de vereiste gegevens gegevensparameters voldoen.

 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen

  Ervoor zorgen dat elk luchtvaartuig voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dat alle onderdelen en apparatuur officieel geldige componenten hebben.

Optionele kennis en vaardigheden

prestatietests uitvoeren machinebouw aerodynamica testgegevens vastleggen zichtvliegvoorschriften instrumentatieapparatuur routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren vliegmanoeuvres uitvoeren instrumentatietechniek elektronica elektrotechniek bedieningspanelen in de cockpit bedienen ruimtevaarttechnologie opstijgen en landen productie van vliegtuigen controleren

Source: Sisyphus ODB