Beroep therapeut animal assisted therapy

Diergesteund therapeuten verlenen steun aan personen met een cognitieve, motorische of sociale handicap door middel van hulp bij dieren. Het gaat om huisdieren en huisdieren in een specifiek interventieplan zoals therapie, onderwijs en menselijke dienstverlening, en het is de bedoeling het welzijn en de nuttige toepassing van de patiënten te herstellen en in stand te houden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Dierentherapie

  Het gebruik van dieren bij een behandeling om het sociale, emotionele of cognitieve functioneren van de patiënt te verbeteren.

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen

  Observeren en beoordelen van het gedrag, de houding en de emoties van de patiënt om te begrijpen of en hoe in zijn therapeutische behoeften kan worden voorzien met een specifieke vorm van therapie, het verzamelen en analyseren van informatie over de manier waarop de cliënt artistieke stimulansen maakt, erop reageert en zich ermee verhoudt. Deze informatie relateren aan andere aspecten van het leven van de patiënt.

 • Dierentrainers werven

  Selecteren en instrueren van dierentrainers om de dieren te integreren in de therapie.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Therapiedieren selecteren

  Het juiste dier met het juiste temperament selecteren dat geschikt is voor de behandeling.

 • Dieren instructies geven voor therapeutische doeleinden

  Dieren controleren teneinde therapeutische behandelingen te bieden voor patiënten met een psychische aandoening of medisch zieke patiënten.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg beweging van dieren controleren palliatieve zorg omgaan met trauma's van patiënten verantwoordelijkheid tonen vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg omgaan met noodzorgsituaties menselijke psychologische ontwikkeling gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen communicatietechnieken gebruiken gedrag van dieren sociologie organisatorische technieken gebruiken evaluatie van psychologische prestaties vreemde talen gebruiken bij zorg bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg gedragstherapie dierenwelzijn promoten

Source: Sisyphus ODB