Beroep toelatingscoördinator

De toelatingscoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de aanvragen en de toegang tot een (particuliere) school, hogeschool of universiteit. Zij beoordelen mogelijke toekomstige kwalificaties van studenten en keuren vervolgens hun aanvraag goed of betwisten hun aanvraag, op basis van de voorschriften en wensen die door de raad van bestuur en de schooladministratie zijn vastgesteld. Zij staan de toegelaten studenten ook bij in hun inschrijving in het programma en de cursussen van hun keuze.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Informatie over schooldiensten geven

  Informatie verstrekken over de educatieve en ondersteunende diensten van een school of universiteit voor studenten en hun ouders, zoals diensten voor loopbaanbegeleiding of aangeboden cursussen.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Studenten helpen bij hun inschrijving

  Toegelaten studenten helpen bij de inschrijving voor een bepaald programma. Juridische documenten opstellen en de studenten ondersteunen als ze zich installeren.

 • Toelatingen van studenten beheren

  De aanvragen van studenten beoordelen en correspondentie met hen beheren over hun toelating of afwijzing, overeenkomstig de voorschriften van de school, universiteit of andere onderwijsinstelling. Dit omvat ook het verkrijgen van onderwijsinformatie, zoals persoonlijke gegevens, over de student. Het papierwerk van de toegelaten studenten bewaren.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Informatie over de financiering van onderwijs geven

  Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijswet administratie van een onderwijsinstelling beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken procedures in het secundair onderwijs elektronische communicatie financiële steunprogramma's voor studenten kantoorsoftware kantoorsystemen gebruiken onderwijsadministratie helpen bij de organisatie van schoolevenementen kleuterschoolprocedures toezicht houden op buitenschoolse activiteiten procedures in het lager onderwijs studenten begeleiden communicatie communiceren met jongeren klantendiensten

Source: Sisyphus ODB