Beroep toiletmedewerker

Toiletmedewerkers maken toiletvoorzieningen schoon en onderhouden deze in overeenstemming met de normen en het beleid van het bedrijf. Zij maken gebruik van schoonmaakmateriaal voor het schoonmaken van spiegels, vloeren, toiletten en wastafels. Zij voeren de schoonmaakwerkzaamheden uit voor, tijdens en na de uren waarop de voorziening geopend is voor gebruik. Toiletmedewerkers vullen benodigdheden aan in de toiletruimten en houden gegevens bij van hun dagelijkse werkzaamheden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

Vaardigheden

 • Verslagen van activiteiten voltooien

  Regelmatig of punctueel een schriftelijk verslag bijhouden van de geleverde diensten, met vermelding van het aantal uitgevoerde werkuren en de handtekening.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Inlichten over toiletproblemen

  Aan de betreffende diensten melden wanneer een toilet niet goed functioneert of wanneer gerelateerde apparatuur kapot is en een "buiten gebruik"-bordje op de respectieve toiletdeuren plaatsen.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen

  Ervoor zorgen dat toiletbenodigdheden zoals zeep en toiletpapier altijd beschikbaar zijn voor gebruik door de klant.

 • Toiletfaciliteiten schoonhouden

  Schoonmaken van de toiletten en wasbakken, spiegels en meubilair in de cabines, volgens de vereiste normen, met bijzondere aandacht voor details.

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Dagelijks afval beheren

  Zorgvuldig behandelen van routinematig afval bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden en ervoor zorgen dat de afvalinzameling en de omliggende gebieden te allen tijde schoon worden gehouden.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

openbare ruimte schoonmaken communiceren met klanten gasten begroeten organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen met chemische reinigingsmiddelen werken vergoedingen innen voor het gebruik van het toilet schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel professionele administratie bijhouden klachten van klanten inzake sanitaire voorzieningen melden

Source: Sisyphus ODB