Beroep tolk gebarentaal

Tolken gebarentaal begrijpen gebarentaal en zetten gebarentaal om naar gesproken taal en omgekeerd. Zij behouden de nuances en klemtonen van de boodschap in de taal waarnaar wordt getolkt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Semantiek

  De tak van de taalkunde die betekenissen bestudeert; ze analyseert woorden, zinnen, tekens en symbolen en de relatie daartussen.

 • Auditieve beperking

  Aantasting van het vermogen om geluiden op natuurlijke wijze te onderscheiden en te verwerken.

 • Gebarentaal

  Een communicatiesysteem met visuele gebaren en tekens, dat gebruikt wordt door slechthorenden.  

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Communicatie bij auditieve beperkingen

  Fonologische, morfologische en syntactische aspecten en kenmerken van menselijke communicatie voor personen met een gehoorbeschadiging.

Vaardigheden

 • Oorspronkelijke tekst handhaven

  Teksten vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de oorspronkelijke boodschap wordt overgebracht. Uw eigen gevoelens en meningen niet uitdrukken.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Teksten vertalen

  Tekst vertalen van de ene taal naar de andere, de betekenis en de nuances van de oorspronkelijke tekst behouden, zonder dat er iets aan wordt toegevoegd, gewijzigd of weggelaten, en zonder de uitdrukking van persoonlijke gevoelens en meningen te vermijden.

Optionele kennis en vaardigheden

dactylologie tekst voorafgaand aan vertaling analyseren gerechtstolken wetenschappelijke onderzoeksmethodologie tolken tussen twee partijen gesproken taal consecutief vertalen gebarentolken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren lipspreken wetenschappelijke verhandelingen schrijven informatiebronnen raadplegen onderzoeksvoorstellen schrijven gesproken taal simultaan vertalen mensen met een gehoorstoornis ondersteunen

Source: Sisyphus ODB