Beroep Tolk

Een tolk vertaalt een gesproken tekst in de ene taal naar een tekst in een andere taal. Hierbij is het van belang dat een tolk aandacht besteedt aan het behouden van juiste betekenis en het correct weergeven van het gesprek, ook zorgt een tolk er voor dat het woord- en zinsgebruik in de vertaalde tekst de stijl van het originele stuk zo goed mogelijk benadert. Mogelijke gesprekken waar een tolk wordt ingeschakeld zijn het verhoor van een buitenlandse verdachte of vergaderingen van de VN. Hij/zij probeert daarnaast altijd efficiënte methodes te vinden om een gesprek sneller en met een betere kwaliteit te vertalen.

Tolk: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken tolk

  • Vertalen van gesproken tekst van de ene naar de andere taal (vaak moederstaal).
  • Aandacht besteden aan behouden van juiste betekenis en stijl van het originele gesproken tekst.
  • Proberen methodes te vinden om efficiënter te vertalen en vertalingen te leveren van hogere kwaliteit.

Gerelateerde beroepen taal en geschiedenis

  • Historicus
  • Taalkundige
  • Vertaler

Source: Sisyphus ODB