Beroep uitgever van boeken

Uitgevers van boeken zijn verantwoordelijk voor de selectie van nieuwe materialen. Zij beslissen welke manuscripten, die de boekredacteur heeft geleverd, worden gepubliceerd. Uitgevers van boeken zien toe op de productie, het in de handel brengen en de distributie van deze teksten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Uitgeversmarkt

  De trends op de uitgeversmarkt en het soort boeken dat aantrekkelijk is voor een bepaald publiek.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

Vaardigheden

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Overleggen met de redacteur

  De redacteur van een boek, maandblad, tijdschrift of andere publicaties over verwachtingen, vereisten en vorderingen raadplegen.

 • Publicatieplannen voorstellen

  Presenteren van het tijdschema, budget, lay-out, marketingplan en verkoopplan voor de publicatie van een publicatie.

 • Marketingplannen uitvoeren

  Alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om specifieke marketingdoelstellingen binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Manuscripten uitkiezen

  De te publiceren manuscripten selecteren. Beslissen of deze het beleid van de onderneming weerspiegelen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Manuscripten lezen

  Lezen van onvolledige of volledige manuscripten van nieuwe of ervaren auteurs.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

tekst proeflezen verkoopstrategieën strategie voor contentmarketing grafisch ontwerp verkoopargumenten contracten beheren desktoppublishing distributiekanalen beheren socialemediamarketing toepassen nieuwe media bewaren desktoppublishingtechnieken toepassen verkoopactiviteiten marketingtechnieken voor merkidentiteit evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen marketingstrategieën plannen grammatica- en spellingsregels toepassen juistheid van informatie controleren boekenbeurzen bezoeken spelling technieken voor digitale marketing toezicht houden op verkoopactiviteiten grammatica literatuur marketingprincipes

Source: Sisyphus ODB