Beroep uitvoerend kunstenaar

Uitvoerend kunstenaars creëren een voorstelling die verschillende vormen kan aannemen, maar steeds vier basiselementen omvat: tijd, ruimte, het lichaam van de uitvoerend kunstenaar of zijn aanwezigheid in een medium, en een relatie tussen de uitvoerend kunstenaar en het publiek of de toeschouwers. De voorstelling kan volgens script verlopen of spontaan zijn, met of zonder deelname van het publiek. De voorstelling kan live zijn of kan worden uitgezonden. Performance art kan in elke ruimte of omgeving plaatsvinden en er zijn geen beperkingen wat betreft de duur ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Acteer- en regisseertechnieken

  Aanbod van opleidingen en oefentechnieken waarmee de emotionele expressieve opvoeringen worden gestimuleerd. Technieken om alle aspecten aan te pakken bij het maken van een film, spelen, opvoering in het algemeen. 

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

 • Voorstelling aanpassen aan verschillende omgevingen

  Houd bij de uitvoering rekening met de specifieke omstandigheden van uw prestaties. Overweeg een aantal aspecten ervan in uw praktijk te integreren.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Artistieke visie definiëren

  Continu een concrete artistieke visie ontwikkelen en definiëren, vertrekkende vanaf het voorstel tot het eindproduct.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Kunstwerken bespreken

  De aard en inhoud van een afgewerkt of te maken kunstwerk introduceren en bespreken met een publiek, kunstdirecteurs, uitgevers van catalogi, journalisten en andere belanghebbenden.

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

van kostuum veranderen tentoonstellingen presenteren gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen dansen artistieke projecten beheren veiligheid van de oefenomgeving garanderen onderwijsmiddelen ontwikkelen artistieke projectbudgetten opstellen digitale afbeeldingen creëren deelnemen aan muziekopnames in studio's deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten educatieve activiteiten rond kunst plannen persoonlijke administratie bijhouden gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen onderwijsactiviteiten ontwikkelen conservatiebehoeften beoordelen relaties tussen personages bestuderen zingen optreden samenstellen

Source: Sisyphus ODB