Beroep universitair onderwijsassistent

Universitair onderwijsassistenten zijn masterstudenten of pas afgestudeerden die in dienst zijn van een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan een universiteit of een college voor verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs. Zij helpen de docent, docent of docent van de specifieke cursus die zij hebben belast met de voorbereiding van colleges en examens, sorteren en examens en leiden de evaluatie en terugkoppeling voor de studenten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Universiteitsprocedures

  De interne werking van een universiteit, zoals de structuur van de onderwijsondersteuning en het onderwijsbeheer, het beleid en de voorschriften.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Praktijklessen begeleiden

  Voorbereiden van de inhoud en het materiaal dat nodig is voor praktijklessen, technische begrippen uitleggen aan studenten, hun vragen beantwoorden en regelmatig hun vorderingen evalueren.

 • Ondersteuning aan de docent verlenen

  Het assisteren van docent of hoogleraar door het uitvoeren van verschillende onderwijstaken, waaronder het helpen bij de voorbereiding van de lessen of de beoordeling van de studenten. De professor ondersteunen met academisch en wetenschappelijk onderzoek.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie over studieprogramma’s geven assisteren bij wetenschappelijk onderzoek kwalitatief onderzoek uitvoeren middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten helpen bij hun proefschrift ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen werkgerelateerde verslagen schrijven contacten onderhouden met pedagogische medewerkers studenten raadplegen over leerinhoud kwantitatief onderzoek uitvoeren helpen bij de organisatie van schoolevenementen werken met elektronische leeromgevingen studenten begeleiden op schoolreis toezicht houden op buitenschoolse activiteiten huiswerk geven studenten helpen met materiaal wetenschappelijke onderzoeksmethodologie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Source: Sisyphus ODB