Beroep universitair onderzoeksassistent

Universitair onderzoeksassistenten voeren academisch onderzoek uit voor de universiteit of het college waar ze werken. Zij kunnen professoren assisteren, hun supervisor, bij hun onderzoek of hun eigen onderzoek opzetten in het vakgebied van die professor.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Universiteitsprocedures

  De interne werking van een universiteit, zoals de structuur van de onderwijsondersteuning en het onderwijsbeheer, het beleid en de voorschriften.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Onderzoeksvoorstellen bespreken

  Voorstellen en projecten bespreken met onderzoekers, beslissen over middelen om de studie toe te wijzen en al dan niet voort te zetten.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

  Formulering van wetenschappelijke theorieën op basis van empirische waarnemingen, verzamelde gegevens en theorieën van andere wetenschappers.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Gegevensverwerkingstechnieken gebruiken

  Relevante gegevens en informatie verzamelen, gegevens naar behoren opslaan en actualiseren en afbeeldingen en gegevens voorstellen met behulp van grafieken en statistische diagrammen.

 • Wetenschappelijke documentatie archiveren

  Documenten zoals protocollen, analyseresultaten en wetenschappelijke gegevens bewaren met behulp van archiveringssystemen, zodat wetenschappers en ingenieurs methoden en resultaten van eerdere studies in aanmerking kunnen nemen voor hun onderzoek.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Wetenschappelijk onderzoek plannen door de onderzoeksvraag te formuleren en empirisch of literatuuronderzoek uit te voeren om de juistheid van de onderzoeksvraag te onderzoeken.

 • Onderzoeksvoorstellen schrijven

  Voorstellen samenvatten en schrijven om onderzoeksproblemen op te lossen. Opstellen van de basis en doelstellingen van het voorstel, de geraamde begroting, de risico’s en de gevolgen. De voortgang en de nieuwe ontwikkelingen in het betrokken onderwerp en studiegebied documenteren.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

ondersteuning aan de docent verlenen een computer gebruiken lesinhoud voorbereiden statistiek academisch onderzoek publiceren studenten helpen bij hun proefschrift laboratoriumproeven uitvoeren testgegevens analyseren verslag doen van testresultaten technieken toepassen voor statistische analyses wetenschappelijke meetapparatuur bedienen studenten bijstaan bij het leren databases doorzoeken internetonderzoek uitvoeren studenten raadplegen over leerinhoud in lesmateriaal voorzien testgegevens vastleggen monsters voor analyse verzamelen analytische wiskundige berekeningen uitvoeren kwalitatief onderzoek uitvoeren laboratoriumapparaten ijken kwantitatief onderzoek uitvoeren experimentele laboratoriumgegevens analyseren protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen deelnemen aan wetenschappelijke colloquia onderwijsstrategieën toepassen

Source: Sisyphus ODB