Beroep user experience analyst

User experience analysts beoordelen de interactie en ervaring van de klant en analyseren het gedrag, de houding en de emoties van gebruikers met betrekking tot het gebruik van een bepaald product, een bepaald systeem of een bepaalde dienst. Zij doen voorstellen voor de verbetering van de interface en gebruiksvriendelijkheid van producten, systemen of diensten. Daarbij houden ze rekening met de praktische, ervarings-, affectieve, betekenisvolle en waardevolle aspecten van de interactie tussen mens en computer en van producteigendom, alsook met de perceptie die mensen hebben van systeemaspecten zoals bruikbaarheid, gebruiksgemak en efficiëntie en met de dynamiek van de gebruikerservaring.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bruikbaarheid van toepassingen

  Het proces waarmee leerbaarheid, efficiëntie, bruikbaarheid en gebruiksgemak van een softwareapplicatie kunnen worden bepaald en gemeten.

 • Software-interactieontwerp

  De methoden voor het ontwerpen van interactie tussen gebruikers en een softwareproduct of -service om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de meeste mensen die met het product zullen interageren en om de communicatie tussen product en gebruiker te vereenvoudigen, zoals een doelgericht ontwerp.

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

 • Gedragswetenschap

  Het onderzoek naar, en de analyse van het gedrag van proefpersonen aan de hand van gereguleerde en realistische waarnemingen en systematische wetenschappelijke experimenten.

 • Mens-computerinteractie

  Studie van het gedrag en de interactie tussen digitale apparaten en mensen.

Vaardigheden

 • Gebruikersinteractie met ICT-toepassingen beoordelen

  Evalueren hoe gebruikers werken met ICT-applicaties om hun gedrag te analyseren, conclusies te trekken (bijvoorbeeld over hun motieven, verwachtingen en doelstellingen) en de functionaliteiten van de applicaties te verbeteren.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Onderzoeksactiviteiten van ICT-gebruikers uitvoeren

  Het uitvoeren van onderzoekstaken zoals werving van deelnemers, planning van taken, verzamelen van empirische gegevens, data-analyse en productie van materialen om de interactie van gebruikers met een ICT-systeem, programma of toepassing te beoordelen.

 • Prototypen creëren van gebruikerservaringsoplossingen

  Ontwerpen en voorbereiden van proefmodellen, prototypes en stromen om gebruikerservaring (UX) te testen of feedback te verzamelen van gebruikers, klanten, partners of belanghebbenden.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Bruikbaarheid van software meten

  Het gemak van het softwareproduct voor de eindgebruiker controleren. Gebruikersproblemen identificeren en aanpassingen aanbrengen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Gegevens verzamelen over de wijze waarop de gebruikers de softwareproducten evalueren.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Ervaringsdiagram gebruiken

  Alle interacties en aanraakpunten moeten worden onderzocht met een product, merk of dienst. De belangrijkste variabelen zoals duur en frequentie van elk punt bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

onlinemodereertechnieken querytaal voor resource description framework websiteontwerp creëren querytalen gebruikersvereisten voor ict-systemen lokalisatie beheren webanalyse ict-projectbeheermethodologieën software voor toegangscontrole gebruiken standaarden van het world wide web consortium n1ql flexibel projectbeheer technieken voor visuele presentatie linq sparql op processen gebaseerd beheer xquery ldap technische vereisten vaststellen toekomstige behoeften aan ict-netwerken voorspellen behoeften van ict-gebruikers identificeren sober projectbeheer systeemtoegankelijkheid voor gebruikers met speciale behoeften testen marktonderzoek uitvoeren softwaremetriek mdx

Source: Sisyphus ODB