Beroep user interface designer

User interface designers zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces voor toepassingen en systemen. Zij ontwerpen de lay-out, grafische elementen en dialoogvensters en voeren aanpassingen uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • Taakalgoritmisatie

  De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen.

 • Bruikbaarheid van toepassingen

  Het proces waarmee leerbaarheid, efficiëntie, bruikbaarheid en gebruiksgemak van een softwareapplicatie kunnen worden bepaald en gemeten.

 • ICT-toegankelijkheidsstandaarden

  Aanbevelingen voor het toegankelijker maken van ICT-inhoud en -toepassingen voor een breder scala van mensen, vooral met een handicap, waaronder blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een cognitieve beperking. Tot deze standaarden behoren onder meer de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

 • Software-interactieontwerp

  De methoden voor het ontwerpen van interactie tussen gebruikers en een softwareproduct of -service om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de meeste mensen die met het product zullen interageren en om de communicatie tussen product en gebruiker te vereenvoudigen, zoals een doelgericht ontwerp.

 • Grafische bewerkingssoftware

  Het gebied van de grafische ICT-instrumenten die de digitale bewerking en de samenstelling van graphics mogelijk maakt, zoals GIMP, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, voor de ontwikkeling van zowel 2D-raster als 2D-vectoren.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Standaarden van het World Wide Web Consortium

  De normen, technische specificaties en richtlijnen die zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), dat het ontwerp en de ontwikkeling van webtoepassingen mogelijk maakt.

 • Ontwerppatronen voor softwaregebruikersinterfaces

  De herbruikbare oplossingen en geformaliseerde beste praktijken voor de vormgeving van algemene gebruikersinterfacetaken op het gebied van softwareontwikkeling en -ontwerp.

 • Mens-computerinteractie

  Studie van het gedrag en de interactie tussen digitale apparaten en mensen.

Vaardigheden

 • Websiteontwerp creëren

  Ontwikkelen van een afbeelding of set afbeeldingen die de functionele elementen van een website of pagina weergeven, meestal gebruikt voor het plannen van de functionaliteit en structuur van een website.

 • Gebruikersinterface ontwerpen

  Creëren van software of apparaatcomponenten die interactie tussen mensen en systemen of machines mogelijk maken, met behulp van de juiste technieken, talen en gereedschappen om de interactie tijdens het gebruik van het systeem of de machine te stroomlijnen.

 • Vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp

  Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Grafisch materiaal ontwerpen

  Toepassen van een waaier van visuele technieken om grafisch materiaal te ontwerpen. Combineren van grafische elementen om concepten en ideeën te communiceren.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • Online-inhoud beheren

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen.

 • Gebruikersinteractie met ICT-toepassingen beoordelen

  Evalueren hoe gebruikers werken met ICT-applicaties om hun gedrag te analyseren, conclusies te trekken (bijvoorbeeld over hun motieven, verwachtingen en doelstellingen) en de functionaliteiten van de applicaties te verbeteren.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Systeemtoegankelijkheid voor gebruikers met speciale behoeften testen

  Onderzoeken of de software-interface voldoet aan de normen en voorschriften, zodat het systeem kan worden gebruikt door mensen met speciale behoeften.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Methodologieën gebruiken voor op de gebruiker gericht ontwerp

  Gebruik maken van ontwerpmethoden waarin de behoeften, wensen en beperkingen van eindgebruikers van een product, dienst of proces ruime aandacht krijgen gedurende iedere ontwerpfase.

Optionele kennis en vaardigheden

groovy lokalisatie beheren natuurlijke taalverwerking scratch op processen gebaseerd beheer ontwikkeling van prototypen vbscript prolog javascript cognitieve psychologie ajax onlinegegevensanalyses uitvoeren modellering van bedrijfsprocessen common lisp microsoft visio asp.net apl cobol r erlang objective-c ict-projectbeheermethodologieën incrementele ontwikkeling assembly pascal gimp sober projectbeheer swift perl c++ bedrijfsbehoeften analyseren java kwaliteitsstandaarden ontwikkeling volgens spiraalmodel methodologieën voor softwareontwerp visual basic openedge advanced business language ontwikkeling volgens watervalmethode synfig sketchbook pro devops adobe illustrator ruby coffeescript haskell snelle applicatieontwikkeling lisp typescript matlab c# scala adobe photoshop flexibele ontwikkeling sap r3 sas language iteratieve ontwikkeling smalltalk php abap flexibel projectbeheer softwaredesign creëren ml python computerprogrammering

Source: Sisyphus ODB