Beroep user interface developer

User interface developers implementeren, coderen, documenteren en onderhouden de interface van een softwaresysteem met behulp van frontend ontwikkelingstechnologieën.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grafische bewerkingssoftware

  Het gebied van de grafische ICT-instrumenten die de digitale bewerking en de samenstelling van graphics mogelijk maakt, zoals GIMP, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, voor de ontwikkeling van zowel 2D-raster als 2D-vectoren.

 • Stijlbladtalen

  Het gebied van computertaal dat de presentatie van gestructureerde documenten zoals Cascading Style Sheets (CSS) meedeelt. Deze documenten moeten zich houden aan stijlbladen, een reeks stilistische regels zoals lettertype, kleur en lay-out.

 • Ontwerppatronen voor softwaregebruikersinterfaces

  De herbruikbare oplossingen en geformaliseerde beste praktijken voor de vormgeving van algemene gebruikersinterfacetaken op het gebied van softwareontwikkeling en -ontwerp.

 • Software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen

  De reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface, zoals Visual Studio or Eclipse.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Standaarden van het World Wide Web Consortium

  De normen, technische specificaties en richtlijnen die zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), dat het ontwerp en de ontwikkeling van webtoepassingen mogelijk maakt.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

Vaardigheden

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Softwareontwerppatronen gebruiken

  Herbruikbare oplossingen en geformaliseerde best practices gebruiken om veel voorkomende ICT-ontwikkelingstaken inzake softwareontwikkeling en -ontwerp op te lossen.

 • Grafisch materiaal ontwerpen

  Toepassen van een waaier van visuele technieken om grafisch materiaal te ontwerpen. Combineren van grafische elementen om concepten en ideeën te communiceren.

 • Softwarebibliotheken gebruiken

  Gebruik maken van verzamelingen van codes en softwarepakketten die frequent gebruikte routines vastleggen om de programmeurs te helpen hun werk te vereenvoudigen.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Gebruikersinterface ontwerpen

  Creëren van software of apparaatcomponenten die interactie tussen mensen en systemen of machines mogelijk maken, met behulp van de juiste technieken, talen en gereedschappen om de interactie tijdens het gebruik van het systeem of de machine te stroomlijnen.

 • Methodologieën gebruiken voor op de gebruiker gericht ontwerp

  Gebruik maken van ontwerpmethoden waarin de behoeften, wensen en beperkingen van eindgebruikers van een product, dienst of proces ruime aandacht krijgen gedurende iedere ontwerpfase.

Optionele kennis en vaardigheden

puppet swift jsss microsoft visio ict-foutopsporing common lisp php javascript erlang openedge advanced business language scala ict-projectbeheer perl apl parallelle programmering gebruiken r logisch programmeren gebruiken adobe photoshop matlab abap xcode technische documentatie aanleveren smalltalk asp.net software-interactieontwerp vbscript eclipse apache maven adobe illustrator prolog visual basic scratch sass kdevelop mens-computerinteractie lisp css gimp assembly programmeren in scripttaal salt opmaaktaal gebruiken ruby ansible staf cobol coffeescript software voor het oplossen van softwarefouten typescript sas language vagrant computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken objective-c stroomschema creëren objectgeoriënteerd programmeren gebruiken pascal synfig c++ jenkins functioneel programmeren gebruiken groovy ml java haskell c# microsoft visual c++ sap r3 python less hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie automatisch programmeren gebruiken sketchbook pro ajax

Source: Sisyphus ODB