Beroep vakdocent beroepsonderwijs

vakdocent beroepsonderwijs
Credits: Shutterstock.com

Docenten beroepsonderwijs geven studenten les in hun gespecialiseerde vakgebied, dat overwegend praktisch van aard is. Ze bieden theoretisch onderwijs ten dienste van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten beheersen in de gespecialiseerde roeping van hun keuze en helpen bij de ontwikkeling van de bijbehorende houdingen en waarden. Docenten beroepsonderwijs volgen de voortgang van de leerlingen, assisteren individueel waar nodig en evalueren hun kennis en prestaties op het vakgebied door middel van opdrachten, toetsen en examens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken vakdocent beroepsonderwijs

 • Bereidt lesprogramma's, lesmaterialen, examens, etc. voor.
 • Bereidt bijeenkomsten met student voor (bijv. colleges, demonstraties, werkgroepen, practica).
 • Bepaalt de onderwijsbehoeften van studenten en past de aanpak daar op aan.
 • Begeleidt werkplekleren, trainingen en stages.
 • Geeft les aan studenten op invidueel niveau en in groepsverband, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden (bijv. colleges, discussies, demonstraties, begeleide practica).
 • Stelt regels op en ziet toe op naleving daarvan om orde te houden onder de studenten.
 • Beoordeelt het werk van studenten zoals examens, opdrachten en verslagen.
 • Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van studenten.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
 • Evalueert en herziet zonodig curricula, lesinhoud, -materiaal, -methode, etc.

Gerelateerde beroepen beroepsonderwijs

 • Hoofd van een basisschool
 • Manager/directeur ROC
 • mbo/vmbo-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • mbo/vmbo-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • mbo/vmbo-docent economie, psychologie, pedagogiek
 • mbo/vmbo-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • mbo/vmbo-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • mbo/vmbo-docent overige vakgebieden
 • mbo/vmbo-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • mbo/vmbo-docent talen, geschiedenis
 • mbo/vmbo-docent technische vakken
 • mbo/vmbo-docent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • mbo/vmbo-docent welzijn, gezondheid
 • mbo/vmbo-docent wiskunde, natuurwetenschappen, informatica

Kennis

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • In het beroepsonderwijs werken

  Werken in een beroepsschool die leerlingen praktijkonderricht geeft.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanische componenten van voertuigen principes van toerisme aanleren onderhoud en reparatie sportlessen geven gebruik van sportmateriaal werken met elektronische leeromgevingen boekhouding regels inzake levensmiddelenhygiëne verschillende communicatiekanalen gebruiken reisboekingsprocedures markt voor toerisme instructies geven over veiligheidsmaatregelen vennootschapsrecht lesinhoud voorbereiden menselijke fysiologie afwijkingen aan boord opmerken principes van teamwerk veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg vliegpraktijken onderwijzen economie internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen mechanica van treinen bioveiligheid in biomedische laboratoria ict-documentbeheer haar principes van gastvrijheid aanleren energieprincipes onderwijzen voedselallergieën hygiëne in de gezondheidszorg elektronica maritiemevervoerstechnologie lokale regionale of toeristische sector teamwork tussen studenten aanmoedigen studentenrelaties beheren bewaren van voedsel sportprogramma's personaliseren principes van transporttechnologie aanleren cosmeticasector klassenmanagement uitvoeren cosmetica voertuigen parkeren verschillende soorten schepen onderscheiden grondbeginselen van verpleging implementeren sterilisatietechnieken elektriciteit leerproblemen reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg klantendiensten wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen geografische gebieden curriculumdoelstellingen europees beleid inzake voedselveiligheid marketingprincipes wetgeving inzake gezondheidszorg rijpraktijken onderwijzen vaarprincipes aanleren energie zorgen voor het welzijn van studenten presentaties over toerisme geven principes van industriële kunst aanleren bedieningspanelen in de cockpit bedienen prestaties van voertuigen controleren informatie over sportcompetitie huidtypen elektriciteitsprincipes onderwijzen gebruik van locomotiefrem soorten handicaps spoorgeometrie zorgen voor de operabiliteit van voertuigen omgaan met noodzorgsituaties in lesmateriaal voorzien sportregels marinecommunicatiesystemen bedienen middelen voor educatieve doeleinden beheren studenten helpen met materiaal regelgeving inzake passagiersvervoer procedures voor het besturen van treinen veiligheidsuitrusting op vaartuigen financieel beheer huiswerk geven besturingssystemen van vliegtuigen beginselen van het besturen van treinen aanleren defensief rijden functionele eigenschappen van voedingsmiddelen motiveren tijdens het sporten voertuigen besturen positief beeld van verpleging promoten principes van medische laboratoriumtechnologie aanleren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport materiaalmechanica geografische gebieden met toeristische relevantie wetgeving inzake auteursrecht verkoopactiviteiten ontwerpbeginselen lesoverzicht ontwikkelen klantenservicetechnieken aanleren interne geneeskunde fysieke eigenschappen van spoorwegen verkeerswetgeving leiding geven bij voedselbereiding menselijke anatomie

Source: Sisyphus ODB