Beroep vakdocent ontwerp en toegepaste kunst beroepsonderwijs

Leerkrachten op het gebied van het ontwerpen en toepassen van kunstzinnige beroepen geven studenten op hun gespecialiseerde studiegebied, toegepaste kunsten en ambachten, en zijn overwegend praktisch van aard. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de leerlingen vervolgens moeten volgen voor het beroep van kunst en handvaardigheid, zoals grafisch vormgever of binnenhuisarchitect. Leraren in het ontwerpen en toepassen van kunstzinnige beroepsopleidingen monitoren de vooruitgang van de studenten, staan waar nodig afzonderlijk bij en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van de toegepaste kunsten en ambachten door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Vakdocent ontwerp en toegepaste kunst beroepsonderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

Vaardigheden

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • In lesmateriaal voorzien

  Ervoor zorgen dat het nodige lesmateriaal voor het onderwijs in een klas, zoals visuele hulpmiddelen, wordt voorbereid, up-to-date is en aanwezig is in de instructieruimte.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Werken met elektronische leeromgevingen

  Het gebruik van online leeromgevingen en -platforms integreren in het leerproces.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Principes van ontwerp en toegepaste kunst onderwijzen

  Studenten instrueren in de theorie en de praktijk van de beginselen van de toegepaste kunsten en (visuele) vormgeving, teneinde hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied, met name in het kader van cursussen van grafisch ontwerp, landschapsarchitectuur, binnenhuisarchitectuur, animatie en fotografie.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • In het beroepsonderwijs werken

  Werken in een beroepsschool die leerlingen praktijkonderricht geeft.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

Optionele kennis en vaardigheden

grafische 3d-computersoftware bedienen ruimtelijke indeling van buitengebieden maken fotografie woningdecoratietechnieken materialen voor binnenhuisarchitectuur grafisch ontwerp strategieën voor groene ruimten 3d-beeldvormingstechnieken toepassen specifiek interieurontwerp ontwikkelen klantenservicetechnieken aanleren ontwerpschetsen tekenen 3d-belichting 3d-modellering soorten handicaps fotografieapparatuur gebruiken tuinontwerp visuele geletterdheid bezitten klantendiensten nabewerking van foto’s middelen voor educatieve doeleinden beheren motion graphics technische tekeningen samenwerken met ontwerpers digital compositing

Source: Sisyphus ODB