Beroep vakdocent verkoop en marketing beroepsonderwijs

Leerkrachten in het bedrijfsleven en in de handel brengen studenten op hun gespecialiseerde studiegebied, verkoop en marketing, die overwegend praktisch van aard is. Zij geven een theoretische opleiding in dienst van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten volgen voor een beroep dat verband houdt met de verkoop en het in de handel brengen. Leerkrachten in het bedrijfsleven en bij het in de handel brengen zien toe op de voortgang van de studenten, staan individueel bij wanneer dat nodig is, en evalueren hun kennis en prestaties op het gebied van verkoop en marketing door middel van opdrachten, tests en onderzoeken.

Vakdocent verkoop en marketing beroepsonderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leerproblemen

  De leerstoornissen van sommige studenten in een academische context, met name specifieke leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorie├źn en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategie├źn, waaronder initi├źle, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Verkoopactiviteiten

  De levering van goederen, de verkoop van goederen en de daarmee samenhangende financi├źle aspecten. De levering van goederen omvat ook de selectie van goederen, invoer en overdracht. Het financi├źle aspect omvat de verwerking van in- en verkoopfacturen, betalingen, enz. De verkoop van goederen heeft betrekking op de juiste presentatie en positionering van goederen in de winkel vanuit een oogpunt van toegankelijkheid, promotie en uitlichting.

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van idee├źn, enz.

Vaardigheden

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Onderwijsstrategie├źn toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologie├źn die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Marketingprincipes aanleren

  Studenten instrueren betreffende de theorie en de praktijk van het in de handel brengen, met als doel hen te helpen bij het volgen van een toekomstige loopbaan op dit gebied, met name in de vorm van verkoopstrategie├źn, merkmarketingtechnieken, digitale verkoopmethoden en mobiele marketing.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Klantenservicetechnieken aanleren

  Technieken aanleren om de dienstverlening van de klant op een bevredigend niveau te handhaven.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Teamwork tussen studenten aanmoedigen

  Studenten aanmoedigen om met anderen samen te werken in hun leerproces door in teamverband te werken, bijvoorbeeld via groepsactiviteiten.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategie├źn selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Huiswerk geven

  Aanvullende oefeningen en opdrachten verstrekken die de leerlingen thuis dienen voor te bereiden, deze op een duidelijke manier toelichten, en de deadline en de evaluatiemethode bepalen.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Interculturele onderwijsstrategie├źn toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategie├źn ontwikkelen.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Studentenrelaties beheren

  De betrekkingen tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten beheren. Optreden als een rechtvaardige autoriteit en zorgen voor een klimaat van vertrouwen en stabiliteit.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • In het beroepsonderwijs werken

  Werken in een beroepsschool die leerlingen praktijkonderricht geeft.

Optionele kennis en vaardigheden

in lesmateriaal voorzien werken met elektronische leeromgevingen middelen voor educatieve doeleinden beheren processen van de verkoopafdeling vennootschapsrecht strategie voor contentmarketing marketingtechnieken voor sociale media marketing via mobiele apparaten marketingmix marketingtechnieken voor merkidentiteit studenten helpen met materiaal marktprijs verkoopstrategie├źn verkoopbevorderingstechnieken kanaalmarketing boekhouding soorten handicaps processen van de marketingafdeling verkoopargumenten technieken voor digitale marketing financieel beheer ict-verkoopmethodologie├źn

Source: Sisyphus ODB