Beroep vanger

Vangers zijn specialisten die op pluimveebedrijven werken om het pluimvee te vangen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Dieren inladen voor vervoer

    De dieren veilig laden en te lossen in containers of kooien voor het vervoer. Ervoor zorgen dat ze stevig en veilig in het voertuig worden geplaatst.

  • Dierenhygiëne beheren

    Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

  • Beweging van dieren controleren

    Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij vaccinatieprocedures

Source: Sisyphus ODB