Beroep vastmeerder van viskooien

Vastmeerders van viskooien bedienen zeer gespecialiseerde apparatuur om kooien te verankeren op vaste plekken, en werken met vlottende kooien of zelfs zelfaangedreven kooien en semi-ondergedompelde kooien. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maritieme meteorologie

  De wetenschappelijke studiegebieden die meteorologische informatie interpreteren en deze toepassen om de veiligheid van het zeeverkeer te waarborgen.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Omgaan met touwen

  Het omgaan met touwen, wat betrekking heeft met knopen en splitsen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

Vaardigheden

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Vis in vasthoudeenheden opslaan

  Vis in vasthoudeenheden opslaan en daarbij goede omgevingsomstandigheden handhaven.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren

  Behandelingsvoorzieningen voor vis prepareren om besmette vis tijdens de behandeling effectief te isoleren. De toepassing van behandelingen controleren om besmetting van andere bestanden, containers en het milieu te voorkomen.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Kooinetten beheren

  Reinigen, drogen en opslaan van verwijderde kooinetten.

 • Kooien schoonmaken

  De kooi op efficiënte wijze schoonmaken en dode vis van het oppervlak verwijderen.

 • Omgaan met afval van visvangst

  Afvoeren van afval, bloed en vis van inferieure kwaliteit volgens de procedures voor het beheer van afval ter plaatse.

 • Zware uitrusting voor aquacultuur gebruiken

  Manueel handelingen uitvoeren, zoals een lading manueel optillen, verplaatsen en neerzetten. Hijs- of hefwerktuigen bedienen zoals een lier, zeekraan, telescooplader en vorkheftruck.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Kooimateriaal voor aquacultuur onderhouden

  Het kooimateriaal voor aquacultuur onderhouden, door het uitvoeren van taken zoals het schoonmaken van drijvers en het plaatsen van touwen in de kooien.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Nooduitrusting gebruiken

  Nooduitrusting en hulpmiddelen gebruiken, zoals brandblussers, wielblokken, zaklampen en waarschuwingsborden.

 • Visvangstmateriaal prepareren

  Uitrusting en voorzieningen voor het vangen van vis voorbereiden voor het efficiënt slachten van de vis en de daaropvolgende opslag.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Navigeren op water

  Ervoor zorgen dat een vaartuig actuele en adequate kaarten en passende nautische documenten bij zich heeft. Leiding geven aan het proces van het opstellen van het reisverslag, het scheepsdoorgangsplan, de dagelijkse positiemeldingen en het informatieblad van de loods.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Visgerei klaarmaken

  Visgerei en het dek van het schip voorbereiden voor succesvolle winningsactiviteiten. De bemanning coördineren tijdens deze handeling.

 • Aquatische middelen verzamelen

  Oesterzaad en zeewier verzamelen, evenals schelpdieren of andere waterdieren (d.w.z. schaaldieren en stekelhuidigen) of plantaardige hulpbronnen. De juiste uitrusting gebruiken, afhankelijk van de soort.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Waternavigatietoestellen gebruiken

  Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen.

 • Informatie over groeitempo verzamelen

  Informatie verzamelen over groeisnelheid in kwekerijen van waterdieren.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Helpen bij het vervangen van kooinetten

  Helpen bij het wisselen van kooinetten en het repareren van vogelnetten.

 • Netten onderhouden

  Uitvoeren van het wisselen van kooinetten en het repareren van vogelnetten.

 • Levende vissen verzamelen

  Vissen vangen met behulp van technieken die de stress voor de vissen tot een minimum beperken en het ontsnappen van de vissen voorkomen.

 • Veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren

  Uitvoering van veiligheidsinspecties aan boord; vaststellen en wegnemen van potentiële bedreigingen voor de fysieke integriteit van de scheepsbemanning.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Op uitkijk staan tijdens maritieme operaties

  De wacht houden tijdens maritieme operaties om te anticiperen op gebeurtenissen en mogelijke gevaren.

 • Communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem

  Een waarschuwing sturen in geval van nood, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de verschillende radiosystemen van het GMDSS, zodat de signalering een zeer grote kans heeft ontvangen te worden door de reddingsautoriteiten aan land en/of andere vaartuigen in het gebied.

 • Procedures in geval van alarm volgen

  De veiligheidsprocedures volgen in het geval van een alarm; handelen volgens de instructies en procedures van het bedrijf.

 • Constructies voor het vasthouden van vis voorbereiden

  Voorbereiden van vis-vasthoudconstructies om vis te ontvangen. Uitvoeren van doorzwemsystemen.

 • Vissen overbrengen

  Overhevelen van volledig gekweekte vis naar een waterlichaam met behulp van een tankwagen.

 • Zorg dragen voor visvervoer

  Kan manueel een lading optillen, verplaatsen, positioneren en neerzetten, met behulp van hefwerktuigen zoals vorkheftrucks, lieren en zeekranen. Kan apparatuur bedienen die gebruikt wordt bij het vervoer van onder meer vis en schaal- en schelpdieren, zoals vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, transportbanden enz.

Optionele kennis en vaardigheden

ophaalmateriaal voor mosselbroed beheren ondersteuningsmechanismen identificeren om beroepspraktijk te ontwikkelen behandelde vissen controleren vissorteringswerkzaamheden uitvoeren persoonlijke professionele ontwikkeling beheren biologie van vissen duikapparatuur controleren voorschriften inzake vissenwelzijn werken als team rapporteren aan teamleider duikuitrusting onderhouden visbehandelingen toepassen continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken rangschikking van vissen aquatische soorten oogsten duikinterventies uitvoeren identificatie en classificatie van vissen veelvoorkomende ziekten bij aquatische soorten identificeren in een visserijteam werken anatomie van vissen

Source: Sisyphus ODB