Beroep veilinghuisdirecteur

Veilinghuisdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het personeel en de activiteiten in een veilinghuis. Bovendien beheren zij de financiën en de marketingaspecten van het veilinghuis.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Eigenschappen van veilingen

  Specificaties van veilingen en verschillende veilingtypen, bijvoorbeeld open versus gesloten veilingen; biedstrategieën zoals ‘chandelier bidding’, 'bid shading’, enz.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

Vaardigheden

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Contact leggen met verkopers

  Verkopers van grondstoffen identificeren en contact opnemen.

 • Veilingen voorbereiden

  De locatie voor de veiling identificeren en vaststellen; de geveilde artikelen voorbereiden en tonen; de veilingruimte voorbereiden door stoelen en microfoons te plaatsen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Overeenkomsten over veilinglijsten afsluiten

  Een contract opstellen uitgevoerd door de veilingmeester en de verkoper; een lijst maken van alle artikelen van de overeenkomst evenals de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Veilinghuis beheren

  De dagelijkse activiteiten van een veilinghuis beheren. Organiseren van alle activiteiten en coördineren van de verschillende afdelingen binnenin een veilinghuis. Een actieplan opstellen en de nodige middelen organiseren.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen vergaderingen regelen streven naar bedrijfsgroei contact leggen met kopers toezicht houden op activiteiten veilingcatalogi opstellen bijzondere kenmerken van items beschikbaar voor veiling reclame maken voor veilingverkopen procedures voor openbare veilingen conflictbeheersing toepassen verschillende talen spreken verschillende communicatiekanalen gebruiken gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen strategisch denken toepassen beveiliging van goederen voor een veiling regelen optreden als bedrijfsambassadeur

Source: Sisyphus ODB