Beroep verkiezingswaarnemer

Verkiezingswaarnemers zijn bekwame en opgeleide waarnemers van de verkiezingen in een functionerende democratie die de transparantie en geloofwaardigheid van de waargenomen verkiezingen vergroten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Politieke partijen

  De ideeën en beginselen die politieke partijen en de politici die hen vertegenwoordigen, aanhangen.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

Vaardigheden

 • Schendingen van verkiezingen vaststellen

  Schendingen van de verkiezingen vaststellen, zoals fraude, manipulatie van stemresultaten en het gebruik van geweld.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Op de hoogte blijven van het politieke landschap

  Lezen, doorzoeken en analyseren van de politieke situatie van een regio als informatiebron die van toepassing is voor verschillende doeleinden, zoals informatie, besluitvorming en beheer, en investeringen.

 • Verslag uitbrengen over stemprocedures

  Met verkiezingsmedewerkers praten over het stemproces. Verslag uitbrengen over het verloop van de verkiezingsdag, over de problemen op de stemlocaties en over de soorten problemen die zich voordeden.

 • Onpartijdigheid tonen

  Onbevooroordeeld taken uitvoeren voor partijen bij een geschil of voor cliënten op basis van objectieve criteria en methoden, om objectieve beslissingen te nemen en in de hand te werken en tot objectieve resultaten te komen.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Blijk geven van toewijding aan democratie

  Toon toewijding aan een bestuurssysteem waarin het volk direct of indirect via gekozen vertegenwoordigers de macht heeft.

Optionele kennis en vaardigheden

implementatie van mensenrechten promoten internationale wetgeving inzake mensenrechten verschillende talen spreken intercultureel bewustzijn tonen analytisch denken kieswet werkgerelateerde verslagen schrijven stressbestendig zijn samenwerkingsrelaties aangaan in een internationale omgeving werken

Source: Sisyphus ODB