Beroep verpakkingstechnoloog voedingsmiddelen

Verpakkingstechnologen van voedingsmiddelen beoordelen passende verpakkingen voor verschillende levensmiddelen. Zij beheren aangelegenheden in verband met de verpakking en zorgen ervoor dat de specificaties van de afnemers en de doelstellingen van de onderneming worden gehaald. Zij ontwikkelen zo nodig verpakkingsprojecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verpakkingsfuncties

  Functies en rol van verpakking in de moderne samenleving. Structuur van de toeleveringsketen van de verpakking en de verhouding tussen verpakking en marketing.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Verpakkingstechniek

  De processen voor het verpakken of de bescherming van producten met het oog op distributie, opslag en verkoop.

 • Verpakkingsprocessen

  Ontwerp en ontwikkeling van verpakkingen. De op de verpakking aangebrachte versieringen en drukprocedés. Verpakkingsmachines en lijnverrichtingen.

 • Vereisten voor de verpakking van producten

  Inzicht in de voorschriften van het productpakket om materialen voor verpakkingsdoeleinden voor te bereiden of te selecteren.

Vaardigheden

 • Trends in voedingsproducten volgen

  Bevindingen en gedragingen onderzoeken om inzicht te krijgen in trends, kenmerken of kwalitatieve wensen van klanten. Deze informatie gebruiken voor productontwikkeling, voor productverbetering en voor verpakkingsvoorschriften.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren

  Geschikte verpakkingen voor voedingsproducten kiezen rekening houdend met de aantrekkelijkheid en geschiktheid van de verpakking. De juiste verpakking kiezen om het veilig en tegen een redelijke prijs te verzenden. Er bewust van zijn dat verpakkingen ook een invloed kunnen hebben op de productkenmerken zoals vorm, gewicht of stevigheid. Verschillende aspecten zoals kostprijs, aantrekkelijkheid en naleving van voorschriften en milieubescherming tegen elkaar afwegen.

 • Verpakkingsvereisten analyseren

  Analyseert de vereiste van de verpakking ten opzichte van het ontwerp van het productieplan. Analyse uitvoeren met inachtneming van de technische, economische, ergonomische en andere perspectieven.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Vulmachines volgen

  Bewaking van vul-, weeg- en verpakkingsmachines.

 • Verpakkingswerkzaamheden volgen

  Toezicht houden op de door de werknemers uitgevoerde verpakkingswerkzaamheden met het oog op de naleving van de productievoorschriften. Producten controleren op de juiste verpakking, zoals etikettering en datumcodering, om een passend en veilig vervoer te waarborgen.

 • Zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen

  Het overbrengen van de presentatie en de esthetische elementen naar de productie van levensmiddelen. De producten naar behoren snijden, de juiste hoeveelheden in het product beheren, zorgen voor de aantrekkelijkheid van het product.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Innovatieve concepten voor verpakkingen ontwikkelen

  Creatieve ideeën ontwikkelen voor materiaal, verpakkingsformaten en druktechnologieën.

 • Ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren

  Beheren van de ontwikkelingscyclus van verpakking van concept tot lancering om ervoor te zorgen dat de financiële, operationele en commerciële variabelen worden nageleefd.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen corrigerende acties beheren voedingsmiddelen etiketteren micro-organismen ontdekken correcte etikettering van goederen waarborgen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen haccp-implementatie in fabrieken beoordelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen normen voor voedselveiligheid voedingsmiddelenwetenschap op de hoogte blijven van regelgeving beginselen van voedselveiligheid risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen bedreigingen voor ingrediënten

Source: Sisyphus ODB