Beroep videokunstenaar

Videokunstenaars maken video's met behulp van analoge of digitale technieken om speciale effecten, animaties of andere geanimeerde beelden te verkrijgen, waarbij gebruik wordt gemaakt van films, video's, beelden, computer- of andere elektronische tools.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kunstgeschiedenis

  De geschiedenis van kunst en kunstenaars, de artistieke trends in de loop der eeuwen en hun eigentijdse ontwikkelingen.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Vaardigheden

 • Audiovisuele uitrusting onderhouden

  Verrichten van routinetaken op het gebied van het onderhoud van audiovisueel materiaal en van kleine reparaties, zoals het vervangen van onderdelen en het kalibreren van de instrumenten, op uitrusting die voor het verwerken van geluid en beelden wordt gebruikt.

 • Camera's opzetten

  Plaats camera’s en maak ze klaar voor gebruik.

 • Multimedia-inhoud aanbieden

  Multimediamateriaal zoals schermafbeeldingen, afbeeldingen, diavoorstellingen, animaties en video's ontwikkelen om dit te gebruiken als inhoud die deel uitmaakt van een bredere informatieve context.

 • Bewegende beelden creëren

  Tweedimensionale en driedimensionale bewegende beelden en animaties creëren en ontwikkelen.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Grafisch materiaal ontwerpen

  Toepassen van een waaier van visuele technieken om grafisch materiaal te ontwerpen. Combineren van grafische elementen om concepten en ideeën te communiceren.

 • Online-inhoud beheren

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Geanimeerde verhaallijnen creëren

  Geanimeerde verhalende sequenties en verhaallijnen ontwikkelen, met behulp van computersoftware en tekentechnieken uit de vrije hand.

 • Omzetten in geanimeerde figuren

  Echte objecten omzetten in visuele animatie-elementen, met behulp van animatietechnieken zoals optisch scannen.

 • Projector afstellen

  Een projector scherpstellen en afstellen.

 • Animaties ontwikkelen

  Ontwerpen en ontwikkelen van visuele animaties met behulp van creativiteit en computervaardigheden. Objecten of figuren levensecht doen lijken door manipulatie van licht, kleur, textuur, schaduw en transparantie of door manipulatie van statische beelden om de illusie van beweging te geven.

 • Digitale afbeeldingen creëren

  Het creëren en verwerken van tweedimensionale en driedimensionale digitale beelden met betrekking tot geanimeerde voorwerpen of het illustreren van een proces aan de hand van computeranimatie- of modelleringsprogramma’s.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Digitale bewegende beelden bewerken

  Gebruiken van gespecialiseerde software om videobeelden te bewerken voor gebruik in een artistieke productie.

 • Samenwerken met technisch personeel in artistieke producties

  Uw artistieke activiteiten coördineren met anderen, gespecialiseerd in de technische kant van het project. Het technisch personeel in kennis stellen van uw plannen en methoden en feedback krijgen over de haalbaarheid, de kosten, de procedures en andere relevante informatie. Inzicht hebben in de terminologie en de praktijken in verband met technische kwesties.

 • Special effects creëren

  Bijzondere visuele effecten creëren zoals vereist door het script, het mengen van chemische stoffen en de vervaardiging van specifieke onderdelen van een grote verscheidenheid aan materialen.

 • Rechtstreekse beelden mixen

  Verschillende videostreams van een live-evenement volgen en ze mixen met behulp van gespecialiseerde apparatuur en software.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Artistiek werk in een context plaatsen

  Het in kaart brengen van invloeden en het plaatsen van uw werk binnen een specifieke trend die een artistiek, esthetisch of filosofisch karakter kan hebben. De ontwikkeling van artistieke trends analyseren, deskundigen in de sector raadplegen, evenementen bijwonen, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

voorwerpen manipuleren om illusies te creëren onderwijsmiddelen ontwikkelen overleggen met businessklanten deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten persoonlijke administratie bijhouden overleggen met ontwerpteams tentoonstellingen presenteren storyboards creëren conservatiebehoeften beoordelen didactisch materiaal voor campagnes ontwerpen artistieke projectbudgetten opstellen projectiemateriaal opzetten educatieve activiteiten rond kunst plannen deelnemen aan muziekopnames in studio's onderwijsactiviteiten ontwikkelen team raadplegen over een creatief project

Source: Sisyphus ODB