Beroep vliegtuigschoonmaker

Vliegtuigschoonmakers maken vliegtuigcabines en vliegtuigen schoon na gebruik. Zij stofzuigen of vegen de binnenkant van de cabine, borstelen vuil van de stoelen en ordenen de veiligheidsgordels. Ze halen afval uit de stoelzakken en ordenen de in-flight tijdschriften, veiligheidskaarten en braakzakjes. Zij reinigen ook de keukens en toiletten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Afwijkingen aan de binnenkant van vliegtuigen melden

  Fouten in het interieur van het vliegtuig, zoals stoelen en toiletten, enz. identificeren en deze volgens de veiligheidsprocedures aan de controleur melden .

 • Netheid van vliegtuigen controleren

  Inspecties uitvoeren om de netheid van vliegtuigen te garanderen; inspecteren of afval verwijderd is, of de stoelen op juiste wijze zijn opgesteld, en of de keukens en toiletten schoon zijn.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Oppervlakken stofzuigen

  Gebruik maken van een stofzuiger om stof en kleine deeltjes uit vloeren, lakens, tapijten of meubelen te verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

mondelinge instructies volgen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen zware gewichten tillen schoonmaakwerkzaamheden beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken betrouwbaar handelen in een luchtvaartteam werken schriftelijke instructies volgen handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren

Source: Sisyphus ODB