Beroep vlogger

Vloggers maken onlinevideo's om te praten over een breed scala aan onderwerpen zoals politiek, mode, economie en sport. Zij kunnen objectieve feiten brengen, maar vaak geven zij ook hun mening over het betreffende onderwerp. Vloggers plaatsen deze video's online op sociale media of streamingplatforms, vaak met geschreven teksten. Zij communiceren ook met hun kijkers via commentaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audiobewerkingssoftware

  De verschillende softwareprogramma’s voor het bewerken en genereren van audio, zoals Adobe Audition, Soundforge en Power Sound Editor.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Beheer van sociale media

  Planning, ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor het beheer van socialemediaplatforms, de publicaties, de instrumenten voor het beheer van sociale media en het imago van organisaties op deze media.

 • Onlinemodereertechnieken

  De strategieën en methoden die worden gebruikt voor online interactie en het beheren van onlinegebruikers en -groepen.

Vaardigheden

 • Online nieuwsinhoud creëren

  Nieuwsinhoud voor bijvoorbeeld websites, blogs en sociale media creëren en uploaden.

 • Camera's opzetten

  Plaats camera’s en maak ze klaar voor gebruik.

 • Online verzoeken van gebruikers opvolgen

  Feedback ontvangen van online bezoekers en maatregelen nemen die tegemoetkomen aan hun specifieke behoeften.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Opgenomen geluid bewerken

  Geluidsmateriaal bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid van software, instrumenten en technieken zoals crossfading, snelheidseffecten en verwijdering van ongewenste geluiden.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Beeldbewerking uitvoeren

  Verschillende soorten beelden bewerken zoals analoge en digitale foto’s of illustraties.

 • Video's bewerken

  Videomateriaal in de loop van het post-productieproces opnieuw organiseren en bewerken. De beelden bewerken door gebruik te maken van een verscheidenheid aan software, instrumenten en technieken zoals kleurcorrectie en - effecten, snelheidseffecten en geluidsversterking.

 • Camera's bedienen

  Het opnemen van bewegende beelden met een camera. De camera vakkundig en veilig gebruiken om kwalitatief hoogwaardig materiaal te verkrijgen.

 • Website beheren

  Online verkeer in de gaten houden, schattingen maken en verbeteringen aan de website aanbrengen.

 • Digitale bewegende beelden bewerken

  Gebruiken van gespecialiseerde software om videobeelden te bewerken voor gebruik in een artistieke productie.

 • Online-inhoud beheren

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

desktoppublishing desktoppublishingtechnieken toepassen marketingtechnieken voor sociale media juistheid van informatie controleren foto's bewerken onlinegegevensanalyses uitvoeren specifieke schrijftechnieken gebruiken personen interviewen persoonlijke financiën beheren websitegebruikers onderzoeken contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden live online rapporteren gesprekstechnieken socialemediamarketing toepassen vraaggesprekken documenteren online-communityplan ontwikkelen schrijftechnieken grammatica- en spellingsregels toepassen

Source: Sisyphus ODB