Beroep voedingsdeskundige bereide maaltijden

Bereide maaltijden, voedingsdeskundigen op basis van voedingswaarde, productieprocessen en levensmiddelen om de voedingskwaliteit en de geschiktheid van bereide maaltijden en schotels te garanderen. Zij bestuderen de voedingswaarde van levensmiddelen en schotels en geven advies over de samenstelling van verschillende maaltijden of schotels voor menselijke voeding (allergene elementen, macro- en micronutriënten,...)

Voedingsdeskundige bereide maaltijden: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

  De juiste omstandigheden en methoden om voedsel te bewaren om te voorkomen dat het bederft, rekening houdend met vochtigheid, licht, temperatuur en andere omgevingsfactoren.

 • Smaakcombinaties

  De grote verscheidenheid aan combinaties van aroma’s om nieuwe recepten of producten te ontwikkelen.

 • Diëtetiek

  De aanpassing van de voeding en het dieet van de mens voor het optimaliseren van de gezondheid in klinische of andere omgevingen. De rol van voeding bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten over het hele levensspectrum.

 • Kant-en-klaargerechten

  De industrie van bereide maaltijden en schotels, de productieprocessen, de technologie die nodig is voor de productie, en de markt waarop de industrie zich richt.

 • Combinatie van texturen

  De combinatie van texturen voor nieuwe recepten of producten.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Voedingsmiddelenwetenschap

  Studie van de fysische, biologische en chemische samenstelling van levensmiddelen en de wetenschappelijke begrippen die ten grondslag liggen aan de levensmiddelenverwerking en de voeding.

Vaardigheden

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Voedingswaarde van voedsel bepalen

  De voedingswaarde van voedsel bepalen en indien nodig producten correct etiketteren.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Gebruik van additieven voor de voedselproductie beheren

  Het gebruik van additieven of conserveringsmiddelen voor levensmiddelen beheren.

 • Toezicht houden op voeding in de gezondheidszorg

  Toezicht houden op de voeding, menu’s en maaltijden die in een gezondheidszorginstelling worden verstrekt, om de naleving van de hygiënische en sanitaire normen te waarborgen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Nieuwe kookmethoden onderzoeken

  Nieuwe kookmethoden beoordelen door onderzoeksactiviteiten te ondernemen om voedseltechnologische processen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken

  Nieuwe voedingsingrediënten beoordelen via onderzoek om voedingsmiddelen te ontwikkelen of te verbeteren.

 • Bij de productie van voedingsmiddelen naar een betere voedingswaarde streven

  Samenwerken met deskundigen uit de landbouw- en voedselverwerkende industrie ter verbetering van de voedselwaarde, de voedingswaarde en de voedselvoorziening.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren

  De trends in levensmiddelen die verband houden met de voorkeur van de consument onderzoeken. Voer onderzoek uit naar belangrijke markten, zowel op basis van productsoort en geografie als op basis van technologische verbeteringen in de industrie.

 • Voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen

  De voedingseigenschappen van voedsel voor menselijke consumptie beoordelen voor een beter en gezond voedingspatroon.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen monsters voor analyse verzamelen beleid voor voedingsprogramma’s ontwikkelen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen voedingsonderzoek uitvoeren dieetmaaltijden bereiden voedingsmiddelen etiketteren leveranciers identificeren samenstelling van diëten voedselrisicoanalyses uitvoeren nieuwe recepten creëren traceerbaarheid in de voedingssector marktonderzoek uitvoeren religieuze culturele diëten en voedselvoorschriften voor allergieën

Source: Sisyphus ODB