Beroep voertuigontwerper

Voertuigontwerpers creëren modelontwerpen in 2D of 3D en stellen isometrische tekeningen en grafieken op. Zij voeren ook onderzoek uit waarmee ze gegevens verzamelen over (nieuwe) materialen, marktontwikkelingen en productieprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Productieproces voor voertuigen

  Reeks stappen die worden genomen om een auto of een ander motorvoertuig te produceren, zoals het ontwerp, het assembleren van het chassis en de carrosserie, het verfproces, het assembleren van de binneninrichting en de kwaliteitscontrole.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Esthetiek

  Set beginselen op basis waarvan iets aantrekkelijk en prachtig is.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

Optionele kennis en vaardigheden

grond- en hulpstoffen beheren handmatige ontwerptechnieken technische ontwerpen aanpassen verdedigingssysteem bedrijfskosten beoordelen fysieke stresstests op modellen uitvoeren simulatie van natuurlijke omstandigheden marktonderzoek uitvoeren virtueel model van een product maken ergonomie fysiek model van een product bouwen technische principes onderzoeken stressbestendigheid van producten analyseren cad-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden prototypes ontwerpen stressanalyserapporten schrijven cadd-software cad-software prestatietests uitvoeren handmatige ontwerptechnieken gebruiken productieprocessen analyseren voor verbetering cadd-software gebruiken 3d-printproces technologietrends volgen

Source: Sisyphus ODB