Beroep vrederechter

Vrederechters behandelen kleine vorderingen en geschillen en kleine overtredingen. Zij handhaven de vrede binnen hun rechtsgebied en bemiddelen tussen de partijen in een geschil.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

 • Burgerlijk procesrecht

  De juridische procedures en normen van de rechtbanken in burgerlijke rechtszaken.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Toezicht houden op juridische procedures

  Toezicht houden op de procedures die worden toegepast tijdens of na een juridische zaak om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is verlopen, dat de zaak voor het sluiten van de zaak is afgerond en of er geen fouten zijn gemaakt en dat alle nodige stappen zijn ondernomen tijdens de voortgang van de zaak van begin tot einde.

 • Toezicht houden op rechtszittingen

  Toezicht houden op de procedures tijdens een rechtszitting zodat ze voldoen aan de voorschriften en op een ordelijke en eerlijke manier verlopen, en zodat er geen morele of ethische grenzen worden overschreden tijdens een verhoor of de uiteenzetting van juridische argumenten.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Orde in de rechtszaal bewaren

  Bewaren van de orde tijdens een terechtzitting.

 • Rechterlijke beslissingen nemen

  Beslissingen nemen bij rechtszaken om tot een officiële conclusie te komen die moet worden gehandhaafd, met een besluit dat juridisch bindend is voor de betrokken partijen.

 • Juridische betogen aanhoren

  Juridische betogen aanhoren die worden gepresenteerd tijdens een rechtszitting of in een andere context waarin juridische zaken worden behandeld en beslecht, op een manier die beide partijen gelijke kansen biedt om hun argumenten voor te dragen, en op basis van de aangevoerde argumenten op eerlijke en onpartijdige wijze een beslissing nemen.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

Optionele kennis en vaardigheden

getuigen ondersteunen verantwoordelijkheid tonen documenten waarmerken huwelijken voltrekken kennis van menselijk gedrag gebruiken juridisch onderzoek bemiddelen bij onderhandelingen familierecht vragen beantwoorden officiële overeenkomsten bewerkstelligen contractenrecht ordehandhaving beheer van rechtszaken ooggetuigenverslagen aanhoren conflicten hanteren zorgen voor de uitvoering van vonnissen

Source: Sisyphus ODB