Beroep wegmarkeerder

Wegmarkeerders brengen markeringen aan op wegen om de veiligheid te vergroten, verkeersregels aan te geven en de weggebruikers te helpen de weg te vinden. Zij gebruiken verschillende machines om met verf lijnen op de weg aan te brengen en andere markeringen te installeren, zoals reflecterende kattenogen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Soorten verf

  De soorten verf en chemische stoffen die in hun samenstelling worden gebruikt.

Vaardigheden

 • Schilderwerk inspecteren

  Een beschilderd oppervlak inspecteren, hetzij recentelijk geschilderd, hetzij een oude laag. Uitkijken naar putjes, barsten, vlokken, luchtbellen, schimmels en andere problemen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen

  Tijdelijke verkeersborden, verlichting en barrières plaatsen om weggebruikers te waarschuwen voor activiteiten op de weg.

 • Verven met een verfpistool

  Een spuitpistool gebruiken om oppervlakken of voorwerpen te coaten die niet bewegen of op een transportband bewegen. Laden van de apparatuur met het geschikte type verf en het gelijkmatig en gecontroleerd spuiten van de verf op het oppervlak, op een manier waarop de verf niet druppelt of spat.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Gevaarlijk afval verwijderen

  Verwijderen van gevaarlijke materialen zoals chemische of radioactieve stoffen overeenkomstig de regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid.

 • Machines om wegmarkeringen aan te brengen bedienen

  De machine bedienen die wordt gebruikt voor de vernieuwing of het aanbrengen van nieuwe merktekens op wegen en parkeerplaatsen, om de doorstroming van het verkeer te waarborgen.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

2d-schema's interpreteren binnenkomende bouwmaterialen verwerken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen verf mengen 3d-schema's interpreteren werken in een bouwteam gemotoriseerde straatveegmachines bedienen zware constructiewerktuigen verrijden tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten normen voor verkeerssignalisatie soorten asfaltdeklagen hogedrukreiniging uitvoeren persoonlijke administratie bijhouden

Source: Sisyphus ODB