Beroep wegwerker

Wegwerkers voeren routine-inspecties van de wegen uit en kunnen worden opgeroepen voor het uitvoeren van reparaties. Ze repareren gaten, scheuren en andere wegbeschadigingen.

Wegwerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asfaltmengels

  De eigenschappen, voordelen en nadelen van asfaltmengsels zoals de Marshall- en Superpavemixen en de wijze waarop deze het best worden toegepast.

 • Soorten asfaltdeklagen

  Verschillende soorten asfaltverhardingen, uitgaande van hun bitumengehalte en samenstelling. De sterke en zwakke punten en prijzen van elk type. Bijzondere eigenschappen, waaronder porositeit, stroefheid en geluidsproductie.

 • Mechanische werktuigen

  Beschikken over inzicht in machines en instrumenten, ook van hun ontwerp, gebruikstoepassingen, reparatie en onderhoud.

Vaardigheden

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

 • Onderhoud van verkeerssignalisatie uitvoeren

  Wegwijzers installeren en beveiligen, en deze zo nodig vervangen. Verkeerslichten onderhouden door het oplossen van problemen, het vervangen van lampen en het schoonmaken van het glas. Bediening van de telematicasystemen voor de goede werking van de systemen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Verkeersborden inspecteren

  Inspecteren van verkeersborden op tekenen van corrosie, verouderde informatie, inkepingen en deuken, leesbaarheid en reflectie. Beslissen over de te volgen koers wanneer er problemen worden gevonden.

 • Asfaltlagen plaveien

  Verschillende soorten asfalt gebruiken om de asfaltlagen van een weg te leggen. Een basislaag van asfalt met een laag bitumengehalte leggen voor een stabiel oppervlak, een bindlaag met een middelhoog bitumengehalte leggen, en een oppervlaktelaag van de hoogste kwaliteit met het hoogste bitumengehalte leggen om bestand te zijn tegen de belasting van het wegtransport. Een machine voor het leggen van wegdekken bedienen om het asfalt te leggen en verschillende technieken en instrumenten gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen

  Begeleiden van een collega bij het bedienen van zware constructiewerktuigen. De operatie op de voet volgen en begrijpen wanneer feedback nodig is. Gebruiken van communicatietechnieken zoals spraak, tweerichtingsradio, overeengekomen gebaren en fluitjes om de juiste informatie aan de operator te melden.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Wegdek verwijderen

  Een bestaand wegdek verwijderen. Het gebruik van de passende machines of de coördinatie met bewerkingsbedrijven om te assisteren bij het afgraven van asfalt of betonnen wegdekbedekkingen.

 • Veilig werken met hete materialen

  Opletten bij het hanteren van hete materialen. De juiste beschermende kledij dragen en ervoor zorgen dat men zichzelf of andere niet verbrandt en dat men geen apparatuur beschadigt of brandgevaar creëert.

Optionele kennis en vaardigheden

werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot ijsvrij maken verven met een verfpistool afdichtingsmembranen aanbrengen tijdelijke wegsignalisatie plaatsen werken in een bouwteam landschap onderhouden afvoerpijpen controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden eerste hulp bieden funderingslagen leggen persoonlijke administratie bijhouden kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren betonnen platen leggen normen voor verkeerssignalisatie tuingereedschap gebruiken materiaal onderhouden

Source: Sisyphus ODB