Beroep werktuigbouwkundig mijningenieur

Met gebruikmaking van hun kennis van mechanische specificaties zien werktuigbouwkundige mijningenieurs toe op aanschaf, installatie, verwijdering en onderhoud van mechanische mijnbouwapparatuur. Zij organiseren de vervanging en reparatie van mechanische apparatuur en onderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Handleidingen voor mechanische mijnbouwmachines

  De handleidingen van fabrikanten voor de installatie en bediening van mijnbouwmachines. Inzicht hebben in schematische tekeningen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

Vaardigheden

 • Mechanische machines inkopen

  Geschikte machines aanschaffen. De markt onderzoeken om de beste machines te vinden, binnen de limieten van het budget blijven, en onderhandelen over de aankoop. Dossiers bijhouden.

 • Mijnbouwmachines installeren

  Monteren, installeren en demonteren van mijnbouwapparatuur. Uitstekende oog-hand coördinatie en ruimtelijk bewustzijn zijn vereist.

 • Adviseren over mijnbouwapparatuur

  Advies geven over mijnbouw en apparatuur voor de behandeling van mineralen; communiceren en samenwerken met technische experts.

 • Mijnbouwmachines onderhouden

  Het inspecteren en uitvoeren van het geplande onderhoud van de mijnbouwuitrusting. Het uitvoeren van routinereparaties en het vervangen van beschadigde onderdelen. Het analyseren van de testresultaten en interpreteren van de foutmeldingen van de machine. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zoals reiniging en smering van onderdelen.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's wiskunde problemen kritisch behandelen mijnbouwtechniek mijnbouwkosten controleren mijnproductie controleren rapporten presenteren bedrijfskosten beoordelen

Source: Sisyphus ODB