Beroep wetenschappelijk onderzoeker bedrijfseconomie

Wetenschappelijk onderzoekers bedrijfseconomie doen onderzoek naar onderwerpen die verband houden met economie, organisaties en strategie. Zij analyseren macro- en micro-economische trends en gebruiken deze informatie om de posities van bedrijfstakken of specifieke bedrijven in de economie te analyseren. Zij geven advies over strategische planning, de haalbaarheid van producten, voorspelde trends, opkomende markten, fiscaal beleid en consumententrends.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

Vaardigheden

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Advies geven over economische ontwikkeling

  Advies verlenen aan organisaties en instellingen over de factoren en maatregelen die zij kunnen nemen om de economische stabiliteit en groei te bevorderen en te waarborgen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

commercieel recht risicofactoren inschatten kwalitatief onderzoek uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven toezicht houden op de nationale economie statistiek wiskunde financiële analyse onderzoeksvoorstellen schrijven kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële prognoses economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen financiële prestaties van een bedrijf analyseren

Source: Sisyphus ODB