Beroep wetenschappelijk onderzoeker taal- en literatuurwetenschap

Wetenschappelijk onderzoekers taal- en literatuurwetenschap onderzoeken literaire werken, literatuurgeschiedenis, genres en literatuurkritiek om de werken en de omringende aspecten in een passende context te beoordelen en te komen tot onderzoeksresultaten over specifieke onderwerpen op het gebied van literatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Literatuurkritiek

  Academisch vakgebied dat literaire werken beoordeelt en classificeert. Deze besprekingen kunnen betrekking hebben op nieuwe publicaties of oudere literaire werken opnieuw beoordelen.

 • Literatuurtheorie

  De diverse literaire genres en de wijze waarop ze in specifieke scènes passen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Literatuurgeschiedenis

  De historische ontwikkeling van vormen van geschriften die bedoeld zijn om een publiek te vormen, te vermaken of te stichten, bijvoorbeeld fictie in de vorm van proza of poëzie. De technieken die worden gebruikt om deze geschriften te verspreiden en de historische context waarin zij zijn geschreven.

 • Literatuur

  De verzameling artistieke teksten die worden gekenmerkt door schoonheid van expressie, vorm en de universaliteit van intellectuele en emotionele aantrekkingskracht.

 • Literatuurtechnieken

  De verschillende benaderingen die een auteur kan gebruiken om zijn schrijfstijl te verbeteren en een specifiek effect te creëren; dit kan de keuze zijn van een specifiek genre of het gebruik van metaforen, toespelingen en woordspel.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Soorten literatuurgenres

  De verschillende literaire genres in de geschiedenis van de literatuur, de techniek, de toonzetting, de inhoud en de lengte.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Boeken lezen

  De nieuwste boekreleases lezen en er uw mening over geven.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Achtergrondonderzoek doen over schrijfonderwerpen

  Grondig achtergrondonderzoek doen over het schrijven van een onderwerp; desk-based onderzoek, alsmede bezoeken en interviews op locatie.

Optionele kennis en vaardigheden

eigen teksten promoten manuscripten lezen culturen bestuderen historisch onderzoek doen wetenschappelijke theorieën ontwikkelen schrijven aanleren culturele geschiedenis fonetiek kritisch nadenken over artistieke productieprocessen linguïstiek onderwijsstrategieën toepassen grammatica- en spellingsregels toepassen theoretische lexicografie scripts lezen kwalitatief onderzoek uitvoeren vergelijkende literatuurwetenschap kwantitatief onderzoek uitvoeren retoriek onderzoeksvoorstellen schrijven journalistiek

Source: Sisyphus ODB