Beroep wiskundige

Wiskundigen bestuderen en verdiepen bestaande wiskundige theorieën om de kennis uit te breiden en nieuwe paradigma's te vinden binnen het veld. Zij kunnen deze kennis toepassen op de uitdagingen die worden gepresenteerd in technische en wetenschappelijke projecten om ervoor te zorgen dat metingen, hoeveelheden en mathematische wetten hun levensvatbaarheid bewijzen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken wiskundige

 • Onderzoek doen naar wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken.
 • (Door)ontwikkelen en verbeteren van wiskundige theorieën, concepten, methoden en technieken.
 • Toepassen van wiskunde in de praktijk of anderen hierover adviseren.
 • Uitvoeren van wiskundige analyses op (zelf verzamelde) statistische gegevens.
 • Publiceren van resultaten wiskundig onderzoek in (wetenschappelijke) tijdschriften.
 • Aansturen van wiskundige medewerkers en assistenten.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker

Kennis

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Algebra

  Onderdeel van de wiskunde waarin formules, symbolen en vergelijkingen worden gebruikt om getallen en hoeveelheden weer te geven en te bewerken.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Logische redeneringen gebruiken

  Gebruiken van cognitieve vaardigheden om beslissingen te nemen en om logischerwijs van het ene idee naar het andere te gaan.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Kwantitatief onderzoek uitvoeren

  Een systematisch empirisch onderzoek van waarneembare verschijnselen uitvoeren door middel van statistische, mathematische of rekenkundige technieken.

 • Relaties tussen hoeveelheden bestuderen

  Getallen en symbolen gebruiken om het verband tussen hoeveelheden, grootten en vormen te onderzoeken.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

metalogica statistische software ontwikkelen technieken toepassen voor statistische analyses algoritmen in lesmateriaal voorzien wetenschappelijk onderzoek uitvoeren lesinhoud voorbereiden lezingen geven wetenschappelijke verhandelingen schrijven instrumentatietechniek wetenschappelijke theorieën ontwikkelen softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken filosofie statistische voorspellingen doen software voor statistische analysesystemen geometrie machinebouw sas language computerwetenschappen financiële statistische verslagen ontwikkelen verzamelingenleer logica filosofie van de wiskunde softwaredesign creëren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

Source: Sisyphus ODB