Beroep woordvoerder

Woordvoerders spreken namens bedrijven of organisaties. Zij gebruiken communicatiestrategieën om klanten te vertegenwoordigen door middel van publieke mededelingen en conferenties. Zij promoten hun klanten op een positieve manier en proberen ervoor te zorgen dat de activiteiten en belangen van hun klanten beter worden begrepen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

Vaardigheden

 • In het openbaar spreken

  Een groep van luisteraars op gestructureerde, weloverwogen manier behandelen om deze te informeren, te beïnvloeden of te overtuigen.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Interviews afnemen

  De context van het interview onderzoeken. De beschikbaarheid plannen. Bereid jezelf voor op basis van de context en de diversiteit van de media (radio, televisie, internet, kranten, enz.) en geef een interview.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Relaties met de media opbouwen

  Een professionele houding aannemen om doeltreffend te reageren op de eisen van de media.

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

persconferenties organiseren gemeenschapsrelaties opbouwen marktonderzoek soorten media marketingstrategieën implementeren diplomatieke beginselen toepassen promotiemiddelen ontwikkelen contacten onderhouden met politici persberichten opstellen verschillende talen spreken advies geven over public relations zakenrelaties aangaan een professioneel netwerk ontwikkelen nauw samenwerken met nieuwe teams live presentaties geven behoeften van klanten identificeren advies geven over imago nieuws volgen

Source: Sisyphus ODB