Beroep ziekenhuisapotheker

Ziekenhuisapothekers bereiden, ontslaan en verstrekken geneesmiddelen aan patiënten in ziekenhuizen. Zij werken samen met gezondheidswerkers zoals artsen en verpleegkundigen om patiënten te behandelen en bieden ook advies en informatie over geneesmiddelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Geneesmiddelen

  De geneesmiddelen, hun nomenclatuur en de bij de vervaardiging van geneesmiddelen gebruikte stoffen.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Farmacokinetiek

  De lichaamsinteractie met een specifiek geneesmiddel na toediening, de absorptie- en verspreidingsmechanismen en de chemische veranderingen in het lichaam.

 • Farmacotherapie

  Het gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling van ziekten vergeleken met chirurgische therapie.

 • Farmacognosie

  De fysische, chemische, biochemische en biologische eigenschappen van geneesmiddelen met natuurlijke bronnen als oorsprong.

 • Wetgeving inzake apotheken

  De wettelijke eisen en voorschriften voor het exploiteren van een apotheek.

Vaardigheden

 • Medische toeleveringsketens beheren

  Ervoor zorgen dat geneesmiddelen worden opgeslagen in passende faciliteiten en omgevingsomstandigheden ter waarborging van de stabiliteit, kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddel gedurende de houdbaarheid ervan, dat geneesmiddelen op veilige, georganiseerde, systematische en beveiligde wijze worden opgeslagen en dat wordt gewerkt met gedocumenteerde beleidsmaatregelen en procedures voor de toepassing van een doeltreffend voorraadbeheer- en rotatiesysteem.

 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek

  De juiste verdeling van de producten van de apotheek garanderen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg advies geven over geneesmiddelen

  Praten en tot een akkoord komen met patiënten over het juiste gebruik van geneesmiddelen, waarbij de patiënt voldoende informatie krijgt voor een veilig en correct geneesmiddelgebruik.

 • Geneesmiddelen verstrekken

  Beoordelen en verstrekken van geneesmiddelen en valideren van voorschriften die garanderen dat zij authentiek, correct uitgelegd en in overeenstemming met de wettelijke vereisten zijn, waarbij het juiste geneesmiddel, de juiste dosering en de farmaceutische vorm wordt gekozen overeenkomstig het voorschrift, de verpakking en het etiket van de geneesmiddelen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen

  Informatie over gebruikers van gezondheidszorg verzamelen met behulp van verschillende bronnen, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de gebruiker van de gezondheidszorg, de zorgverlener of de gezondheidswerker om informatie te verkrijgen over de gezondheids- en sociale status van de patiënt, en eventueel door gegevens te interpreteren die door andere gezondheidswerkers werden opgesteld.

 • Geneesmiddelen voor patiënten beheren

  Toezicht houden op het gebruik van geneesmiddelen en de naleving van de voorschriften door de patiënt om ervoor te zorgen dat positieve klinische resultaten worden bereikt en dat aan de behoeften van de patiënt wordt voldaan.

 • Gespecialiseerde farmaceutische zorg bieden

  Het bieden van gespecialiseerde, gepersonaliseerde ondersteuning aan patiënten die hun eigen medicatie beheren.

 • Geneesmiddelen bereiden op voorschrift

  Voorbereiden van de farmaceutische vorm van geneesmiddelen volgens het recept van de arts.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Apotheekgegevens bewaren

  De vereiste apotheekgegevens bijhouden zoals bestanden, laadsysteembestanden, inventarissen, controlegegevens voor radioactieve kernen en registers van verdovende middelen, vergiften en gecontroleerd geneesmiddelen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Farmaceutisch advies geven

  Informatie verstrekken en advies geven over geneesmiddelen zoals het juiste gebruik, de bijwerkingen en de interacties met andere geneesmiddelen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Geneesmiddelenbewaking verzekeren

  Verslag maken over de bijwerkingen van farmaceutische producten aan de bevoegde autoriteiten.

 • Informatie op voorschriften van artsen controleren

  De informatie verifiëren op voorschriften van patiënten of het kantoor van de arts om ervoor te zorgen dat deze volledig en accuraat zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

natuurkunde medicinale producten testen gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren controles op therapeutische geneesmiddelen uitvoeren controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen medische verzekeringsclaims verwerken veiligheidsproblemen met geneesmiddelen beheersen elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken omgaan met noodzorgsituaties toegepaste therapieën inzake geneesmiddelen wetenschappelijke gegevens over geneesmiddelen beoordelen integratie bevorderen actief luisteren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren geneesmiddelen voorschrijven collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen gezondheidsvoorlichting bieden voorlichten over preventie van ziekte

Source: Sisyphus ODB