Społeczny typ osobowości

Przez zespół 123test. Zaktualizowano 6 czweriec 2024 r

Osoby typu społecznego są oddanymi liderami, humanistycznymi, odpowiedzialnymi i wspierającymi. Używają one uczuć, słów i pomysłów do pracy z ludźmi, zamiast aktywności fizycznej do robienia rzeczy. Lubią bliskość, dzielenie się, grupy, działania pozbawione struktury i sprawowanie kierownictwa.

Bezpłatny test kariery

Chcesz wiedzieć, które zawody najlepiej pasują do Twojej osobowości? Rozwiąż bezpłatny test kariery.

Do testu kariery

Społeczny typ osobowości rozwiązuje problemy poprzez uczucia

Social profession

Osoby te są przyjazne, umiejętnie posługują się słowem i rozwiązują problemy poprzez uczucia. Społeczny typ osobowości lubi informować, pomagać, szkolić, rozwijać i leczyć ludzi w ramach pracy. Empatia i wrażliwość tych osób na sygnały emocjonalne pomaga im rozwiązywać problemy ludzi, którzy czasem sami nie są świadomi tego, że je mają. Osoby te mogą gromadzić wokół siebie ludzi i generować pozytywną energię dla dobrej sprawy.

Społeczny typ osobowości koncentruje się na ludziach i ich obawach

Ludzie i ich obawy są przedmiotem zainteresowania społecznego typu osobowości. Osoby te są wrażliwe na nastroje i uczucia innych ludzi oraz z łatwością nawiązują przyjaźnie. Niekiedy koncentrują się one na obawach ludzi, pomijając wszystko inne. Społeczny typ osobowości może wydawać się niepraktyczny, zwłaszcza dla osób typu realistycznego. Weź udział w bezpłatnym teście osobowości, aby lepiej poznać swoje predyspozycje zawodowe i określić swoją osobowość.

Możliwe zawody pasujące do społecznego typu osobowości

Ich zawody często obejmują pracę z ludźmi, a także komunikowanie się i/lub nauczanie ich. Zawody te często wiążą się z pomaganiem lub świadczeniem usług innym. Niektóre obszary zawodowe, które pasują do społecznego typu osobowości, to:

Społeczny/Artystyczny

Pomaganie ludziom i bycie użytecznym, w połączeniu z kreatywnością, tworzeniem i projektowaniem.

Typowe zawody

  • Nauczyciel plastyki w szkole ponadpodstawowej
  • Nauczyciel architektury
  • Nauczyciel akademii sztuki
  • Prowadzący zajęcia dodatkowe
  • Prezenter telewizyjny
  • Pracownik muzeum
  • Przewodnik muzealny
Społeczny/Konwencjonalny

Pomaganie ludziom i bycie użytecznym, w połączeniu z organizowaniem, aranżacją, dokładnością i niezawodnością.

Typowe zawody

Społeczny/Przedsiębiorczy

Pomaganie ludziom i bycie użytecznym, w połączeniu z przedsiębiorczością i wywieraniem wpływu.

Typowe zawody

Społeczny/Badawczy

Pomaganie ludziom i bycie użytecznym, w połączeniu z badaniem, rozwiązywaniem problemów i specjalizacją.

Typowe zawody

Społeczny/Realistyczny

Pomaganie ludziom i bycie użytecznym, w połączeniu z pracą na zewnątrz, zwierzętami, obsługą maszyn, pracą z użyciem rąk, podróżowaniem, realizacją zadań.

Typowe zawody

Poznaj lepiej swoje predyspozycje zawodowe, biorąc udział w bezpłatnym teście osobowości

Nasz test osobowości jest oparty na kodach Hollanda opracowanych przez psychologa Johna L. Hollanda. Społeczny typ osobowości jest jednym z sześciu typów osobowości w ramach tego modelu. Możesz wykazywać również cechy charakterystyczne dla innych typów osobowości. Poznaj lepiej swoje predyspozycje zawodowe i typ osobowości. Już teraz możesz wziąć udział w bezpłatnym teście kariery na podstawie kodów Hollanda.