DISC-dimensie: Consciëntieusheid

Door het 123test team. Geüpdatet op 11 juni 2024.

Om de DISC-typologie verder te verduidelijken geven we beschrijvingen voor mensen die relatief hoog en relatief laag scoren op elke van de vier DISC-dimensies.

Bepaal gratis je eigen profiel met onze DISC-persoonlijkheidstest of lees voor meer informatie het artikel Wat is DISC?.

Relatief hoog

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief hoog scoren op Consciëntieusheid:

  • zijn doorgaans rustig en meegaand.
  • hebben niet de neiging agressief te zijn.
  • zijn eerder voorzichtig dan impulsief.
  • mijden risico’s.
  • gaan op tactische, diplomatieke wijze te werk en streven naar een stabiel, geordend leven.
  • voelen zich prettig als ze procedures kunnen volgen, zowel op het werk als privé.

Ze houden het liefst vast aan methodes die al eerder succesvol zijn gebleken. Ze kunnen regels en voorschriften heel goed accepteren.

Relatief laag

Onderstaande eigenschappen en gedragskenmerken beschrijven mensen die relatief laag scoren op Consciëntieusheid:

  • zijn onafhankelijk en ongeremd.
  • storen zich aan regels en voorschriften.
  • worden graag beoordeeld op basis van resultaten en zijn altijd bereid om iets nieuws te proberen.

Ze zijn vrij in wat ze denken, zeggen en doen; ze verlangen dan ook naar vrijheid en doen er alles aan om die te bereiken. 
Ze vinden dat zich herhalende details en routinematig werk het beste kunnen worden ‘gedelegeerd’ of vermeden.

Overige DISC-dimensies

Behalve Consciëntieusheid onderscheidt de DISC-typologie nog drie andere dimensies, namelijk:

DominantieInvloedStabiliteit