Beroepstitels

Professionele begeleiding in werk of privé gebeurt onder vele verschillende noemers. Daarbij is het zo dat er behoorlijk veel overlap is tussen beroepstitels die gehanteerd worden en verstaan verschillende beroepsbeoefenaars er vaak weer hele verschillende dingen onder. Je vindt hieronder meer informatie over de drie groepen waarin de soorten beroepstitels enigszins onder te brengen zijn:

  • Loopbaanadviseurs
  • Coaches
  • Psychologen

Loopbaanadviseurs

Werk en opleiding hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij, mensen brengen hier vaak een groot deel van hun tijd door. Loopbaanadviseurs kunnen je ondersteunen om dit met plezier te doen en succesvoller te zijn. Vooral de vraag naar wat passend werk is bij instroom, doorstroom of uitstroom is een absolute kernvraag. Vrijwel iedereen kent de klassieke loopbaanadviseur, ook zijn er de beroepskeuzeadviseur en studiekeuzeadviseur. Naast individueel advies bestaan er ook adviseurs die zich meer toeleggen op advies aan groepen of bedrijven.

Coaches

Het begrip coach is voor allerlei uitleg vatbaar. Geschat wordt dat er alleen al in Nederland meer dan 30.000 mensen zijn die zich coach noemen. Naast coach kom je ook wel benamingen als counselor en supervisor tegen. Dit zijn allemaal benamingen voor beroepen die overeenkomsten vertonen met die van het beroep coach.

Coaches begeleiden vaak individuen en leggen zich veelal erg toe op het persoonlijke aspect. Hun achtergrond is heel divers; soms vanuit persoonlijke ervaring, soms uit heel specifieke theorieën of puur op basis van veel hebben gezien. Vaak zijn er voor mensen in hogere functies zelfs permanente coaches beschikbaar die meedenken over strategie, opleidingstrajecten en zingeving.

Psychologen

Er zijn verschillende soorten psychologen. Afhankelijk van het type psychologische hulpverlening dat je zoekt, kun je een bepaald soort 'psycholoog' nodig hebben. Doorgaans kun je voor milde psychische problemen het beste terecht bij een eerstelijnspsycholoog. Die kun je zien als een soort huisarts maar dan voor je geestelijke gezondheid. Over het algemeen kun je eerstelijns hulp ook bij een reguliere psycholoog vinden.

Voor hulpverlening aan kinderen en jongeren kun je terecht bij een pedagoog of orthopedagoog. Wanneer je milde psychische hulp zoekt, kun je altijd zelf direct contact opnemen met hulpverleners bij jou in de buurt. Zij kunnen je dan eventueel weer doorverwijzen.

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zul je vaak in aanraking komen met een GZ psycholoog. Bij een klinisch psycholoog kun je terecht voor psychotherapie en voor hulp bij complexe psychische problemen. Een psychotherapeut heeft het geven van psychotherapie zelfs als specialisme.

Omdat een psycholoog geen medicijnen mag voorschrijven moet je voor psychische hulp waar medicijnen noodzakelijk bij zijn naar een psychiater. Vaak zul je pas na een traject via de GGZ met dit type psychologen in aanraking komen.

Wanneer je twijfelt wat voor soort hulpverlening je nodig hebt neem je contact op met een eerstelijnspsycholoog bij jou in de buurt, of met je huisarts.