Keurmerken en kwaliteit

Algemeen

De betrouwbaarheid en kwaliteit van adviseurs en begeleiders in het algemeen kun je op verschillende manieren inschatten. Denk bijvoorbeeld aan gevolgde opleidingen en cursussen, beschreven ervaringen, referenties, registraties, lidmaatschappen van brancheverenigingen et cetera.

In de bedrijfsprofielen en profielen van specifieke adviseurs vind je informatie over opleidingen, registraties en ook lidmaatschappen van beroepsverenigingen. Bij elke beroepsvereniging worden specifieke eisen gesteld waar een adviseur aan dient te voldoen voor lidmaatschap.

Vaak hebben deze beroepsverenigingen ook een klachtenregeling die je als consument de mogelijkheid geeft een klacht in te dienen wanneer je niet tevreden bent. Wanneer je twijfelt, kun je altijd direct je vraag stellen aan een begeleider.

Psychologische hulpverlening

De betrouwbaarheid van psychologische hulpverlening kun je op verschillende manieren inschatten. Controleer of een hulpverlener de juiste opleiding en ervaring heeft. Voor bepaalde beroepsuitoefening is namelijk aanvullende training nodig. Ook zijn er registraties nodig voordat iemand zich formeel gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog mag noemen. Dergelijke registraties zijn ook noodzakelijk om vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk te maken.

Er zijn heel veel keurmerken, organisaties en certificeringen als het gaat om professionele persoonlijke begeleiding. Hieronder staan er een groot aantal gegroepeerd naar loopbaanadvies, psychologische hulpverlening en coaching.

Keurmerken naar categorie