Burnout test

Heb je verschijnselen van een echte burn out?

Geef bij elk van de onderstaande uitspraken aan in hoeverre deze op jou van toepassing is in je werk en/of privé leven.

Geef een 1 als de uitspraak helemaal niet van toepassing is op je, een 5 als de uitspraak zeer van toepassing is.