Citotoets

De citotoets is een veelgebruikte eindtoets basisonderwijs, ruim 85% van alle scholen in het basis onderwijs in Nederland gebruikt de citotoets als eindtoets. Eigenlijk is de citotoets een groot proefwerk om te kijken wat je nu allemaal geleerd hebt op de basisschool. Er wordt dus bepaald in hoeverre je datgene onder de knie hebt dat de basisschool je heeft willen leren.

Let op; vanaf schooljaar 2023-2024 heet de eindtoets voortaan de doorstroomtoets

 

Om te bepalen naar welk type voortgezet onderwijs een leerling kan, kijken ouders en leerkrachten onder andere naar de uitslag van de citotoets. Omdat de citotoets zoveel gebruikt wordt is het feitelijk een standaard geworden. Daardoor wordt de citotoets ook gebruikt om scholen met elkaar te vergelijken. Sinds kort staan van alle scholen de gemiddelde Cito scores zelfs online.

De citotoets heeft elk jaar geheel nieuwe opgaven en de gemiddelde score van de citotoets wordt ook elk jaar opnieuw bepaald op basis van het aantal goede antwoorden in dat jaar. Omdat de toets in sommige jaren moeilijker is dan in andere wordt daarvoor gecompenseerd. De uiteindelijke ‘Cito score’ is equivalent over jaren heen en ligt tussen de 501 en 550. Een score van 540 is dus altijd vergelijkbaar en gelijk aan een score van 540 uit een ander jaar.

Oefentoetsen voor Citotoets rekenen, taal en studievaardigheid

De Cito Eindtoets Basisonderwijs bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie . De toets wordt over drie ochtenden afgenomen, hierbij is het onderdeel wereldoriëntatie optioneel. Sommige scholen kiezen ervoor om het niet af te nemen.

Oefenen helpt. Niet alleen omdat het je verder schoolt, maar ook omdat je vertrouwd raakt met de wijze van toetsing. Hieronder vind je drie gratis oefentoetsen voor de cito eindtoets basisonderwijs.

  1. Taal
  2. Rekenen
  3. Studievaardigheden
  4. Wereldoriëntatie

Kritiek op de citotoets

Doordat door docenten, ouders, leerlingen en scholen in het voortgezet onderwijs vaak veel waarde wordt gehecht aan de citotoets score van een leerling, roepen tegenvallende scores ook weerstand op. De kritiek op de citotoets richt zich behalve op de toets zelf vooral ook op de manier waarop de toets door scholen gebruikt wordt.

Enkele bezwaren tegen de toets zelf zijn dat de citotoets eenzijdig meet (alleen cognitie en talig), dat het een zeer voorspelbare uitslag geeft en niets meer is dan een momentopname na 8 jaar basisonderwijs, en dat de citotoets ongeschikt is voor kinderen met lager IQ en/of gedrag- en leerstoornissen.

Over het gebruik door scholen wordt gesteld dat er oneerlijke verschillen ontstaan tussen scholen omdat scholen kinderen verschillend voorbereiden op de toets, zwakkere kinderen niet laat meedoen, maar vooral dat er teveel waarde aan de uitslag wordt gehecht.

Zeer uitgebreide informatie over de Citotoets vind je vanzelfsprekend op de site van de Citogroep.